– Når Høyre legger til grunn at de med de beste karakterene er de som har jobbet hardest, er det både fordomsfullt og urettferdig.
– Når Høyre legger til grunn at de med de beste karakterene er de som har jobbet hardest, er det både fordomsfullt og urettferdig.

– Det er ikke rettferdig at bare de med best karakterer får friheten til å velge skole

Jeg vil ha en skole hvor alle, uansett bakgrunn, får muligheten til å bli den beste versjonen av seg selv.

Publisert

Du skal være ganske godt inni Høyre-bobla for å mene at alle i Norge har like muligheter, uavhengig av størrelsen på lommeboka til foreldrene deres, slik Arina Aamir hevder i VårtOslo.

Som de fleste andre vet, har utgangspunktet ditt i livet åpenbart noe å si for mulighetene dine, og denne urettferdigheten forsterkes av dagens inntaksmodell for videregående. Derfor trenger vi Arbeiderpartiets nye mulighetsmodell.

Alle fortjener valgfrihet

Få debatter får fram forskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiets syn på skolepolitikk som debatten om inntaksordningen. Mens Høyre er villige til å prioritere total valgfrihet for de elevene med høyest snitt over alle andres frihet, mener vi i Arbeiderpartiet at alle fortjener valgfrihet og et godt læringsmiljø.

Med den nye mulighetsmodellen vil halvparten av plassene på skolene fordeles på samme måte i dag, mens den andre halvparten fordeles etter hvordan du gjør det i konkurranse med elever fra samme karakternivå som deg selv.

Hvis du har lave karakterer, kan du altså konkurrere med andre på samme nivå som deg selv, og komme inn på skolene du i dag er helt utestengt fra. På den måten lønner det seg å jobbe for å få gode karakterer, samtidig som alle får muligheten til å komme inn på den skolen de vil.

Fordomsfullt og urettferdig

Når Høyre legger til grunn at de med de beste karakterene er de som har jobbet hardest, er det både fordomsfullt og urettferdig. Det vet alle som har gått på en ungdomsskole og sett hun i klassen som jobber knallhardt med matten, men likevel får tre.

Eller han som åpenbart gjør sitt beste, men ikke får noen sekser i norsk av den grunn. Hvilke forutsetninger man har i livet, enten hva slags psykisk helse du har, om foreldrene dine kan hjelpe deg med leksene eller bare hva du har talent for, har åpenbart stor betydning på karakterene dine. Da er det ikke rettferdig at det bare er de med de beste karakterene som får friheten til å velge skole.

En skole for alle

Å påstå at mulighetsmodellen vil gjøre at inntaket til videregående om til «flaks» vitner også om at Høyre overhodet ikke klarer å sette seg inn i hvordan dagens modell slår ut for alle med under fem i snitt.

I dag må alle elever spekulere i om de kommer til å få snittet de trenger for å komme inn på en skole, og den nedre poenggrensa på de ulike skolene kan variere stort fra år til år. At mulighetsmodellen også inneholder et element av tilfeldighet, er derfor et dårlig argument mot den.

Vi i Arbeiderpartiet vil ha en skole hvor alle, uansett hva slags bakgrunn man har, får muligheten til å bli den beste versjonen av seg selv. Da må vi kvitte oss med Høyres ufrie skolevalg, og heller innføre en mulighetsmodell, som gir alle muligheten til å velge mellom alle skolene. Nå er det på tide å gi Oslos elever et friere skolevalg.

Powered by Labrador CMS