DEBATT

Luka Dyrnes, ungdomskandidat til bystyret for Oslo SV
Som alternativ til eksamen, foreslår Luka Dyrnes mappevurdering, hvor arbeid elevene lager gjennom året blir samlet i en digital mappe og vurdert.

– Eksamen er loddtrekning om elevers vitnemål. Ja til alternativer til eksamen

Elever fortjener rettferdige vurderinger, hvor all læringen som skjer i løpet av skoleåret teller. Derfor bør vi ønske forsøk med alternativer til eksamen velkommen i osloskolen, istedenfor å klamre oss til en utdatert og urettferdig eksamensordning.

Publisert

Oslo Høyres Arina Aamir skriver om at det rødgrønne byrådet i Oslo vil prøve ut alternativer til dagens eksamen. Hun mener elever trenger stabilitet fremfor nye vurderingsformer. Men å beholde eksamen er ikke å gi elever stabilitet, for eksamen er en vurderingsform hvor elevers framtid bestemmes av tilfeldigheter.

Den korte, nervøse tiden du tilbringer i eksamenslokalet har urettferdig store konsekvenser. Du blir trukket opp i et tilfeldig fag, i et tilfeldig tema, på en tilfeldig dag. Kommer eksamensoppgaven på den ene delen av faget du ikke mestrer så godt som resten eller tar eksamensnervene overhånd, har det ingenting å si. Alt du har lært og alle oppgavene du har skrevet teller ikke lenger idet du trer inn i eksamenslokalet.

Samtidig er eksamenstida så knapp at du verken får vist bredden eller dybden i det du kan. Likevel teller den like mye som et helt års arbeid i samfunnsfag eller tre års arbeid i norsk.

En mer rettferdig vurdering

Som elev får man stadig høre at vurderingssituasjonene man har på skolen er en forberedelse til videre studier, men eksamen på skolen er faktisk ikke som eksamen i høyere utdanning.

For det første er eksamensformene i høyere utdanning mye mer variert enn på skolen, for eksempel gruppeoppgaver, mappevurderinger og praktiske eksamener - alt etter hva som passer emnet. Ikke minst vet du allerede fra semesterstart hvilke eksamener du skal ha og hva du vil bli testet i.

Derfor er det åpenbart at vi må prøve ut alternativer som vurderer mer av hva elevene har lært og gir dem en mer rettferdig sjanse til å vise det.

Loddtrekning om elevers vitnemål

Et eksempel er mappevurdering, hvor arbeid elevene lager gjennom året blir samlet i en digital mappe. Elevene kan forbedre arbeidet underveis, og til slutt sendes det til en ekstern sensor, kanskje i kombinasjon med en muntlig utspørring. Det er mer rettferdig, og lar elevene vise bredden og dybden av det de kan.

Eksamen på ungdomsskolen og videregående er loddtrekning om elevers vitnemål. Elever fortjener rettferdige vurderinger, hvor all læringen som skjer i løpet av skoleåret teller. Derfor bør vi ønske forsøk med alternativer til eksamen velkommen i osloskolen, istedenfor å klamre oss til en utdatert og urettferdig eksamensordning.

Powered by Labrador CMS