DEBATT

Det er trangsynt å dele elever inn i båser for å kunne lære og utfordres. Tvert imot. Elever skal være med å styrke hverandre, mener skribenten.
Det er trangsynt å dele elever inn i båser for å kunne lære og utfordres. Tvert imot. Elever skal være med å styrke hverandre, mener skribenten.

– Unge Høyre vil ha en skole med A- og B-elever. Jeg vil ha Osloskole for alle

Osloskolen skal ikke være en kvern elever skal gjennom fortest mulig, men en forberedelse på livet og det å være medborger i samfunnet vårt. Nettopp derfor er det viktig at vi verner om at osloskolen skal inkludere alle og ikke splitte elever.

Publisert

Arina Aamir og Jenny Helene Syse fra Oslo Unge Høyre skriver i VårtOslo at de vil ha flere komprimerte løp i Osloskolen, altså at elever som presterer godt skal kunne fullføre ungdomsskolen eller videregående på kortere tid. Det er et forslag som vil føre til et skille mellom elever.

Det vil alltid være slik at det er ulike nivåer blant elever. Noen er gode i matte, mens andre er gode i norsk eller samfunnsfag. Derfor er det av høy verdi at man i den norske skolen kan lære av hverandre. Det fører til et stort læringsutbytte man ikke hadde fått ellers.

Læring i å lære vekk

I tillegg til et faglig læringsutbytte er det også læring i det å lære vekk. Ved å forklare en annen hvordan man bruker Pytagoras’ læresetning, vil man ikke bare forstå matten bedre. Man vil lære seg egenskaper som er viktige å ha i livet, som tålmodighet og sosial atferd. Ved å skille elever inn i ulike kategorier er det en fare for at læringsutbyttet blant osloskolens elever blir mindre.

Skolen skal være en trygg arena hvor man lærer. Men ikke minst skal skolen være en arena hvor man er sammen med jevnaldrende, hvor man får venner og der man forberedes på å være en del av samfunnet. Osloskolen skal ikke være en kvern elever skal gjennom fortest mulig, men en forberedelse på livet og det å være medborger i samfunnet vårt. Nettopp derfor er det viktig at vi verner om at osloskolen skal inkludere alle og ikke splitte elever.

Vil ikke ha A- og B-elever

Unge høyre vil ha en skole med A- og B-elever, hvor forskjellene mellom elever vil øke. Med denne politikken er jeg bekymra for hva slags osloskole vi kan få hvis Høyre kommer i byråd. Oslo Unge Høyres forslag om å innføre komprimerte løp i osloskolen er et forslag som forsterker utviklingen. Det er ikke en utvikling jeg vil se i osloskolen.

Dersom man ønsker en fremtidsrettet skole som kan være med på å løse fremtidens utfordringer, trenger vi en skole som gir alle like muligheter til å lykkes. Med Unge Høyres politikk vil ikke alle ha denne muligheten.

Alle skal lykkes

AUF i Oslo mener man heller skal prioritere å skape en skole hvor alle kan lykkes. Gjennom å sørge for at alle spiser et ordentlig måltid på skolen hver eneste dag har elever allerede bedre forutsetninger. Ved å innføre lese og skrivegaranti på barneskolen sørger man for at ingen faller bak. Gjennom samarbeid og gode lærere vil elever utfordres på ulike måter.

For det er trangsynt å tenke at man må deles inn i båser for å kunne lære og utfordres. Tvert imot. Elever skal være med på å styrke hverandre.

Alle i Osloskolen skal ha muligheten til å lykkes!

Powered by Labrador CMS