DEBATT

Holmenkollen Tennisklubbs planlagte tennisanlegg på Bautatomten.
Holmenkollen Tennisklubbs planlagte tennisanlegg på Bautatomten.

– Hater MDG tennis?

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) var positiv og støttet et nytt tennisanlegg ved Midtstuen stasjon. Fungerende byråd, Arild Hermstad (MDG), er av en helt annen oppfatning. Partiet har med andre ord snudd i saken, noe som er uforståelig.

Publisert

Jeg har hatt møter med politiet for å diskutere hvilke tiltak som bør settes inn slik at vi kan forebygge ungdomskriminalitet.

Holmenkollen Tennisklubb har arbeidet i lengre tid med planer om å flytte tennisanlegget til Bautatomten ved Midtstuen stasjon i Oslo. Tusenvis av dugnadstimer er gjennomført og millioner av kroner brukt for å realisere ønsket om et bedre idrettstilbud. Formålet med planene er å legge til rette for at flere barn og unge kan spille tennis. Altså flere barn inn i idretten.

Klubben ble stiftet i 1936 og har i dag cirka 800 medlemmer og dugnadsinnsatsen er betydelig.

Rektor er skuffet

Bautatomten ligger nært tilknyttet Midtstuen ungdomsskole, som har et stort behov for kroppsøvingsarealer. Tennisklubben har forpliktet seg til å gi skolen tilgang til cirka 1300 kvadratmeter hall i skoletiden. Rektor er selvfølgelig svært skuffet over byrådets overraskende helomvending.

Også Svendstuen, Slemdal og Holmen barneskoler ligger i nærheten – og kan bli flotte brukere av det nye anlegget.

Partiet har snudd

I juni 2017 vedtok bystyret mot kun én stemme at Holmenkollen Tennisklubb kunne flytte klubben til Midtstuen og Bautatomten. Et lite antall naboer klaget vedtaket inn for Fylkesmannen, men alle klager som gjaldt manglende utredning av hensyn til friluftsliv, miljø, naturmangfold, dyreliv, bekkeløp og andre kommunale planer og føringer ble avvist.

Hanna E. Marcussen (MDG) er i permisjon som byutviklingsbyråd. Hun var positiv og støtte vedtaket fra bystyret. Fungerende byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG), er av en helt annen oppfatning. Partiet har med andre ord snudd i saken, noe som er uforståelig.

Ungdom vekk fra gatene

Holmenkollen Tennisklubb har vært bevisste på å skåne miljøet. Fotavtrykket fra det nye anlegget er redusert fra 19 til kun fem mål. Tilgjengeligheten til de resterende 14 mål er grundig hensyntatt i planene som vil skape et bedre og tryggere grøntområde enn dagens situasjon, noe MDG burde være glade for å stille seg bak.

Vestre Aker ligger på etterskudd med hensyn til idrettsanlegg. Med den nye hallen vil hundrevis av barn og unge kunne delta aktivt i idrett. Idretten bidrar til å få ungdommen vekk fra gatene og inn i miljøer med sunne verdier. Et godt grunnlag for veien videre inn i voksenlivet.

Jeg vil gjøre alt jeg kan for at Holmenkollen Tennisklubb skal få utført sine planer og dermed bidra positivt i sitt nærmiljø.

Powered by Labrador CMS