En fornøyd Eirik Lae Solberg konstaterer at Høyre og Venstre fikk gjennomslag i Oslopakke 3 for 175 millioner kroner til byggestart av Røa-tunnel i 2022. Foto: Arnsten Linstad
En fornøyd Eirik Lae Solberg konstaterer at Høyre og Venstre fikk gjennomslag i Oslopakke 3 for 175 millioner kroner til byggestart av Røa-tunnel i 2022. Foto: Arnsten Linstad

Oslopakke 3 berget i siste liten. Enighet om byggestart for Røa-tunnelen

Høyre og Venstre er blitt enige med Ap/SV/MDG-byrådet om Oslopakke 3 i siste liten. Enigheten innebærer at Røatunnelen får byggestart i 2022.

Publisert

For en drøy uke siden varslet Høyre og Venstre at de ikke ville sikre bystyreflertall for Oslopakke 3. De to borgerlige partiene mente det rødgrønne byrådet hadde brutt en avtale om byggestart av Røa-tunnelen fra og med 2020.

Uenigheten truet med å velte hele Oslos deltakelse i samferdselssatsingen der også Akerhus og staten deltar. Det rødgrønne byrådet var helt avhengig av å få flertallet i bystyret med på en prioritering av vei- og kollektivsatsing i Oslo.

Oslopakke 3

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Avtalen har en økonomisk ramme på 120 milliarder kroner for perioden 2017 til 2036. Finansieringen skjer gjennom bompenger, bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

 

Men onsdag ettermiddag kom byrådspartiene og Høyre og Venstre til enighet.

175 millioner til Røa-tunnel

— Dette innebærer at det settes av 175 millioner kroner til planlegging og igangsetting av Røa-tunnelen fra 2022, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg til VårtOslo.

Dermed er det bystyreflertall for Oslopakke 3. Det er kun Rødt og Frp som stemmer mot samferdselspakken som i hovedsak finansieres gjennom bompenger og statlige bidrag til kollektivsatsing, sykkeltraséer og veiutbygging. Omlag 98 prosent av Oslos bompengeinntekter går i Oslopakke 3 til kollektivsatsing.

Miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) og Aps byrådsleder Raymond Johansen (til høyre) ble onsdag ettermiddag enige med Høyre og Venstre om Oslopakke 3. Det betyr at det er bystyreflertall for Oslos prioriteringer i samferdsels- og kollektivsatsingen sammen med staten og Akershus fylkeskommune. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) og Aps byrådsleder Raymond Johansen (til høyre) ble onsdag ettermiddag enige med Høyre og Venstre om Oslopakke 3. Det betyr at det er bystyreflertall for Oslos prioriteringer i samferdsels- og kollektivsatsingen sammen med staten og Akershus fylkeskommune. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

— Høyre og Venstre er godt fornøyd med at vi nå går fra å bare planlegge Røa-tunnel, og til å faktisk sette av penger til å starte bygging, sier Lae Solberg.

— Røatunnelen var jo egentlig avtalefestet med byggestart fra 2020. Men det rødgrønne byrådet har somlet så fælt med prosjektet at det ikke lenger var mulig med byggestart neste år. Nå blir det altså bygging to år senere, sier Høyres byrådslederkandidat ved høstens valg.

— Men hvilke omprioriteringer har dette ført til?

— Nei, det har ikke endret andre planlagte prosjekter. Nå stemmer Høyre og Venstre for byrådets forslag til handlingsprogram for Oslopakke 3, sier Lae Solberg.

MDG stemmer for tunnel de er mot

I det opprinnelige forslaget fra det rødgrønne byrådet var det satt av 10 millioner kroner årlig til prosjektering av Røa-tunnelen i fire år fremover. Med andre ord tilsammen 40 millioner. Nå er altså summen mer enn firedoblet og det er satt et tidspunkt for bygging.

Men Oslos samferdsel- og miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) mener tunnelen vil gi mer biltrafikk fra Bærum inn til Oslo. Selv om hans eget parti stemmer for byggestart av Røa-tunnelen i bystyret.

— Kollektivtilbudet kommer alle til gode, ikke minst Oslos unge og aller fattigste som ofte ikke bruker bil. Høyre og Venstre har likevel insistert på mer penger til vei, og vi har funnet fram til en løsning vi mener vi kan leve med, sier Hermstad til NTB.

Enigheten mellom Ap, SV og MDG på den ene siden, og Høyre og Venstre på borgerlig side gjør at det nå er et solid flertall for Oslopakke 3 i bystyret.

Tidligere har det blitt forslått både en lang og en kort Røua-tunnel. I avtalen mellom Høyre, Venstre, Ap, SV, og MDG går det ikke frem hvilket alternativ som skal velges.

Powered by Labrador CMS