DEBATT

Rausheten må omfatte alle som er på flukt fra krigen i Ukraina, skriver artikkelforfatterne. De oppfordrer oslofolk til å delta på morgendagens markering foran Stortinget.
Rausheten må omfatte alle som er på flukt fra krigen i Ukraina, skriver artikkelforfatterne. De oppfordrer oslofolk til å delta på morgendagens markering foran Stortinget.

Vi demonstrerer mot at mennesker på flukt fra Ukraina blir sortert etter hudfarge. Dette må stoppes!

Rausheten ovenfor de ukrainske flyktningene har vært stor i nabolandene og ellers i Europa. Men denne rausheten har ikke omfavnet alle på flukt fra Ukraina. Vi holder en markering foran Stortinget fredag der vi ber den norske regjeringen sette press på myndighetene både i Ukraina, og EU-land.

Publisert

I kjølvannet av krigen i Ukraina har vi sett en strøm av flyktninger som prøver å komme seg til trygghet i nabolandene. Disse flyktningene må hjelpes, og har rett til å søke trygghet uavhengig av etnisitet, nasjonalitet, religion, seksuellegning eller kjønnsidentitet.

Rausheten overfor de ukrainske flyktningene har vært stor i nabolandene og ellers i Europa, men denne rausheten har ikke omfavnet alle på flukt fra Ukraina.

— Studenter hindres og utsettes for vold

Afrikanere, asiater og andre med mørkere hudfarge opplever rasistisk motivert vold og diskriminering i Ukraina, på grensen og hindres fra grensepassering på begge sider av grensen. Vi har sett videoer der afrikanske og indiske studenter blir nektet adgang til transport ut fra Ukraina og blitt utsatt for vold.

Vi har allerede fått de første dødsfallene blant studenter som ikke kommer seg ut, og blir fanget i krig i et fremmed land. Vi vet at afrikanere blir utsatt for vold fra høyreekstreme i Polen, og flyktningmottak med ikke-europeere må ha ekstra beskyttelse, mens ukrainere tas imot med åpne armer.

— Uttrykk for rasisme

Dette er uttrykk for rasismen og høyreekstremisme vi alle vet har fått vokse frem i disse landene de siste 30 årene, også mens land som Polen har vært innenfor EU. Vi krever at dette stanses, og vi vil holde en markering foran Stortinget i morgen der vi ber den norske regjeringen setter press på myndighetene både i Ukraina, og EU-land hvor dette foregår for å sette en stopper for denne rasistiske diskrimineringen og volden mot mennesker med mørkere hudfarge.

— Rasismen er et felles europeisk problem

Da vi tok initiativ til demonstrasjonen tenkte vi på forholdene i Ukraina og nabolandene særlig Polen. Men jo nærmere de ukrainske flyktningene kommer oss her til lands, både mentalt og fysisk, jo klarere blir det for oss at denne rasismen og diskrimineringen av flyktninger fra Ukraina, og sortering etter hudfarge, også er et felles europeisk og norsk problem.

Vi ser det i nyhetsreportasjer internasjonalt og i Norge hvordan ukrainske flyktninger omtales i mer positive ordelag enn flyktninger fra Afrika, Asia og Midtøsten. Mange har vel sett videoene der kommentatorer eller reportere trekker frem at det er snakk om bomber, ikke i Irak eller Afghanistan, men i «et sivilisert Europa, hvite kristne mennesker, som deg og meg!»

Rasismen ble også ekstra synlig da flyktninger i høst frøs ihjel mellom grensen til Polen og Hviterussland og ikke slapp inn i EU.

En sterk kontrast

Norge står med åpne armer for å ta imot de ukrainske flyktningene. Det er bra, men kontrasten er sterk til reaksjonene under den såkalte flyktningekrisen fra Syria i 2015, og holdningen til krigsflyktninger fra Afghanistan og Afrikas Horn.

Høyreradikale og høyrepopulistiske organisasjoner og partier i Norge tar til orde for å «bytte ut» kvoteflyktninger fra land utenfor Europa, med ukrainere. Fordi de er hvite, europeere, kristne og siviliserte. Med det sies det rett ut at de vil diskriminere melaninrike, afrikanere, asiater og folk som tilhører en annen religion enn den kristne.

Det første sporene av offentlig diskriminering har vi allerede sett her til lands, når Vy og Ruter i beste hensikt lar alle med ukrainsk pass eller nasjonalt ID-kort reise gratis, mens andre flyktninger pent må betale for seg om de nylig har flyktet fra Ukraina eller andre steder.

— Vi krever at rasismen stoppes

Store toneangivende bistands- og flyktningorganisasjoner med unntak av noen få, er stille om den rasistiske volden og diskrimineringen afrikanere og asiater på flukt utsettes for i Ukraina og i nabolandene. Dette til tross for at både nasjonale og internasjonale medier har rapportert om det. Er det fordi flyktninger med mørkere hudfarge ikke skaper samme sympati, selv nårde flykter fra et krigsrammet europeisk land?

Vi krever at rasismen mot mennesker fra Afrika, Asia og Midtøsten på flukt fra Ukraina stanses. At norske myndigheter selv ikke diskriminerer, og også tar dette opp med myndighetene i naboland som Polen og Ukraina. Vi krever at det blir slutt på rasistisk diskriminering, sortering av flyktninger etter hudfarge og vi krever beskyttelse mot rasistisk vold.

Powered by Labrador CMS