Politiet er i ferd med å arrestere og transportere bort 28 antirasister. Foto: Privat
Politiet er i ferd med å arrestere og transportere bort 28 antirasister. Foto: Privat

– Vi i Oslo mot rasisme anser politiets fremferd for å være både urimelig og unødvendig brutal

Vi har vanskelig for å forstå at politiets motivasjon for brutalitet og høye bøter kan være noen annet enn å skremme personer fra å delta i demonstrasjoner. Det beste for politiet er nok om alle bare holder seg hjemme.

Publisert

Forrige helg demonstrerte og blokkerte antifascister den raseideologiske konferansen Scandza forum utenfor Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter på Sinsen. Politiet endte opp med å gjennomføre brutale pågripelser av 28 antifascister, som ble siktet for ordensforstyrrelser og brudd på politiloven.

Samtlige av de pågrepne ble deretter tvunget til å tilbringe natten i isolasjon på glattcelle og ilagt bøter på enten 10.000 eller 14.000 kroner.

Vi i Oslo mot rasisme anser politiets fremferd for å være både fullstendig urimelig og unødvendig brutal, og mener at den ikke kan forstås som noe annet enn et forsøk på å vanskeliggjøre fremtidige antifascistiske mobiliseringer.

Politiadvokatens juridiske halmstrå

Politiadvokatens formelle påskudd for den rundhåndede utskrivingen av bøter er at demonstrantene skal ha 1) «forstyrret den alminnelige fred og orden» gjennom «høye rop mot bygningen» hvor nazistene oppholdt seg, 2) samt at de skal ha forstyrret «lovlig ferdsel» gjennom å «[stille seg] foran en bil som kom med cateringmat [...] til arrangementet».

3) Enkelte av demonstrantene ble også bøtelagt fordi de etter politiets mening ikke flyttet seg etter pålegg fire timer tidligere på dagen.

Oslo mot rasisme anser av flere grunner samtlige av disse påskuddene for å være urimelige.

Her blir en demonstrant holdt nede av to politimenn. Politimannen til venstre holder en schæferhund. Foto: Privat
Her blir en demonstrant holdt nede av to politimenn. Politimannen til venstre holder en schæferhund. Foto: Privat

Fikk aldri noe pålegg om roping

For det første fikk demonstrantene aldri pålegg om å slutte med høye rop mot bygningen i løpet av de fem timene før pågripelsene. Det er da merkelig at politiet selv skal bruke dette som grunnlag for pågripelser og bøter. Å samle seg i gruppe og uttrykke en politisk mening bør uansett ikke bli kategorisert som ordensforstyrrelse. Vi minner om at forsamlingsretten er nedfelt i grunnloven.

For det andre, er det alvorlige problemer med selve sannhetsgehalten i politiadvokatens påstander. Cateringbilen som etter politiets mening ble forhindret «fra lovlig ferdsel» ble i realiteten stoppet av politiet, ikke av oss som demonstrerte.

Vår strategi var derimot å forsøke å snakke med sjåføren og informere ham om at hans kunder denne dagen utvikler teorier om etnisk rensning, slik at tjenesteleverandør kunne ta et gjennomtenkt valg. Vi kontaktet også cateringfirmaet per telefon for å forklare situasjonen og fraråde leveringen.

Vi fulgte politiets pålegg

Det tredje grunnlaget gitt for politiets pågripelser klokka 16 er at demonstrantene ikke skal ha fulgt et pålegg om å flytte seg, gitt kl 11:50. Det stemmer at det ble gitt flere pålegg av politiet om at vi måtte flytte oss. Samtlige pålegg ble fulgt. Det er derfor vanskelig å forstå hensynet bak å bli straffet og bøtelagt for et pålegg som demonstrantene faktisk innrettet seg etter.

Politiets egne begrunnelser viser at den egentlige motivasjonen for pågripelsene og bøtene må være noe helt annet enn det de begrunner dem med. Samlet sett er det derfor vanskelig å forstå pågripelsene som annet enn et juridiske halmstrå som politiadvokaten har grepet til for i etterkant å legitimere pågripelser som allerede hadde funnet sted.

Dette viser seg også i at de 28 foreleggene er mer eller mindre identiske og at flere av demonstrantene har blitt bøtelagt for hendelser som skal ha skjedd på tidspunkter hvor de ikke var til stede. Vi kan ikke forstå hvilken rettsstat som kan unngå å gjøre en konkret vurdering når egne borgere skal motta straffesanksjoner.

Kjenner seg ikke igjen

I tillegg til begrunnelsene i vedtakene vi mottok, må politiets egne uttalelser i media også kommenteres. Disse har vært alt fra at demonstrantene har fjernet sperringer, forsøkt å storme møtelokalet og til slutt: at pågripelsene ble foretatt på bakgrunn av en helhetsvurdering av situasjon på stedet.

Det eneste vi kan kjenne oss igjen er sistnevnte. Vi kan kjenne oss igjen at det mest sannsynlig kan foreligge en meget abstrakt helhetsvurdering, som ikke har noen konkrete forhold som grunnlag for behandlingen av oss.

Politiets oppførsel overfor utleier

De fleste syns nok at det strider mot deres følelse av trygghet og rettferdighet når politiet tvinger en motvillig utleier til å være vert for en nazistsamling og samtidig arresterer de som demonstrerer mot dette.

Som allerede belyst i media, hadde ikke leietakerne opplyst om formål for leie. Utleieren har uttalt til NRK at han ba nazistene om å forlate lokalene og informerte politiet om beslutningen da han ble gjort oppmerksom på hvem leietakerne egentlig var. I stedet for å etterkomme bo- og habiliteringssenterets ønske om å få nazistene ut, oppmuntret politiet til at nazistene skulle få fortsette konferansen.

Det virker merkelig at politiet ikke kunne forhandle med nazistene om å flytte seg fra lokalet, slik utleier ønsket. Å skulle fjerne uvedkommende fra ett sted til et annet, for eksempel arresten på Grønland politistasjon, er jo åpenbart ikke et problem for politiet.

Hva motiverer politiet?

Vi har vanskelig for å forstå at motivasjonen for behandlingen av oss kan være noen annet enn å skremme personer fra å delta i demonstrasjoner.

Helst ønsker nok politiet at nazistene får ha sine samlinger i fred. Politiet syns nok at det er slitsomt med motdemonstranter som roper slagord og forsøker å informere private utleiere om at kundene deres er nazister som bruker lokalene deres til å utvikle høyreekstrem ideologi.

Politiet ønsker sikkert, på samme måte som oss, å slippe å bruke lørdagene sine ute i kulden. Helst vil de nok sitte i bilene sine, drikke kaffe og spise matpakka si i ro mens de gir nazistene politibeskyttelse til å gjennomføre møtene sine.

Ved å pågripe og bøtelegge motdemonstranter, håper de nok på at vi etter hvert slutter å organisere oss mot nazister. Det beste for politiet er nok om alle bare holder seg hjemme hele tiden.

Folk som er imot nazister vil ikke la seg kue av politiets metoder. På tross av de høye bøtene, vil vi i Oslo mot rasisme alltid gi nazister som forsøker å organisere seg i byen vår resolutt motstand. Hele Oslo hater nazister!

Powered by Labrador CMS