Personell fra Securitas foretar billettkontroll på en av Ruters busser på en holdeplass ved Jakob kirke i Oslo. Foto: Per Løchen / Scanpix
Personell fra Securitas foretar billettkontroll på en av Ruters busser på en holdeplass ved Jakob kirke i Oslo. Foto: Per Løchen / Scanpix

– Hvem kontrollerer billettkontrollørene?

Hvem garanterer passasjerenes rettssikkerhet mot maktmisbruk fra Ruters billettkontrollører?

Publisert

For litt siden ønsket to sivilkledde billettkontrollører fra Ruter, som ikke legitimerte seg uoppfordret, å kontrollere billetten min.

Ruters reisevilkår nevner om Billettkontroll at «Sivilt personale skal legitimere seg uoppfordret».

Kontrollen jeg ble utsatt for var dermed fra starten av en ikke gyldig kontroll.

Legitimerte seg ikke

Som regel opplever jeg at Ruters billettkontrollører IKKE legitimerer seg uoppfordret, og at det har blitt en slags praksis at billettkontrollørene ikke gjør det.

Da jeg påpekte til den første billettkontrolløren som ønsket å kontrollere billetten min at personen ikke uoppfordret legitimerte seg, konkluderte kontrolløren med at jeg ikke kunne fremvise gyldig billett. Kontrolløren og kollegaen skulle derfor ta meg med til endestasjonen.

Kontrollørene forsikret meg om at de hadde anledning til å ta meg med til endestasjonen.

Billettkontroll på Stortinget stasjon. Alle tog ble stanset en kort stund mens inspektører gikk gjennom vognene og kontrollerte at alle hadde gyldig billett. Foto Per Løchen / SCANPIX
Billettkontroll på Stortinget stasjon. Alle tog ble stanset en kort stund mens inspektører gikk gjennom vognene og kontrollerte at alle hadde gyldig billett. Foto Per Løchen / SCANPIX

Unnlot å opplyse meg

De samme Ruters reisevilkår nevner også om Billettkontroll at:

Ruters kontrollører kan holde tilbake en passasjer når vedkommende:

a) reiser uten gyldig billett, og enten
b) unnlater å betale tilleggsavgift på stedet, eller
c) unnlater å oppgi korrekt navn, adresse og fødselsdato

Dersom jeg hadde betalt tilleggsavgift på stedet eller hadde oppgitt korrekt navn, adresse og fødselsdato hadde ikke kontrollørene altså hatt anledning til å holde meg tilbake. Men billettkontrollørene unnlot å opplyse meg om dette.

Hadde jeg blitt trodd?

Kontrollørene viste altså (uten å direkte nevne det) kun til utvalgte deler av Ruters reisevilkår da de forsikret meg om at de hadde anledning til å ta meg med til endestasjonen. Problemet er bare at kontrollørene ikke legitimerte seg uoppfordret og heller ikke sa noe om hvilke vilkår som skal oppfylles for at de ikke kan holde meg tilbake. De gikk bare automatisk direkte til siste mulighet.

Disse kontrollørene henviser altså til reisevilkårene når det gjelder hva de KAN gjøre, men ikke når det gjelder hva de SKAL gjøre - eller hva passasjerene KAN gjøre for å slippe å bli holdt tilbake. Er det flere billettkontrollører som gjør dette?

Dersom situasjonen hadde tilspisset seg, lurer jeg veldig på hvem av kontrollørene og jeg som hadde fått det siste ordet.

Hadde jeg blitt trodd på at kontrollørene ikke legitimerte seg uoppfordret?

Hvem taler passasjerenes sak?

Hadde kontrollørene klart å overbevise andre som ikke var til stede under kontrollen om at de legitimerte seg uoppfordret?

Hvem taler passasjerenes sak i en tilspisset situasjon?

Billettkontrollørene kontrollerer passasjerene. Hvem kontrollerer billettkontrollørene?

PS

Den første billettkontrollen viste legitimasjon, men ikke før jeg hadde oppfordret han til å gjøre det, altså ikke uoppfordret.

Bildet av kontrolløren viste seg å være fra 2013. Jeg gjenkjente ikke personen på bildet, men kontrolløren lovte at det var et bilde av seg selv og henviste oppmerksomheten min til øynene.

Dersom Ruter har kontrollører som kontrollerer passasjerenes billetter i en dunkelt belyst morgenbuss i vinter-Oslo med over seks år gamle bilder på legitimasjonen sin, der kun øynene er gjenkjennelige, gir det en viss pekepinn på hvor lite alvorlig Ruter tar kontrollørenes legitimasjon. Med en slik svakhet hos kontrollørene er det heller ikke rart at de vegrer seg for å legitimere seg uoppfordret.

Powered by Labrador CMS