DEBATT

Hva får Oslo kommune da igjen for å bruke mange hundre millioner kroner på å ville drifte enda flere barnehager? spør leder i Private Barnehagers Landsforbund.
Hva får Oslo kommune da igjen for å bruke mange hundre millioner kroner på å ville drifte enda flere barnehager? spør leder i Private Barnehagers Landsforbund.

— Oslo-beboerne betaler for barnehageideologi

— Når byrådet i Oslo kjøper private barnehager for 600 millioner kroner, handler det ikke om bedre velferd, men om ideologi. Innbyggerne betaler prisen, skriver lederen i Private Barnehagers Landsforbund .

Publisert

Etter at de rødgrønne partiene i Oslo i 2015 inngikk samarbeid med Rødt for å få flertall i bystyret, har kommunen kjøpt og overtatt flere private barnehager.

De siste ukene har Vårt Oslo omtalt at den samlede prisen for barnehagekjøpene er på 600 millioner kroner.

— Kommunens kostnad er ikke den samme

Når byrådet blir konfrontert med pengebruken, lyder oftest svaret at kommunen uansett må betale drifts- og kapitaltilskudd hvis barnehagene er privateide. Underforstått går det ut på ett om kommunen betaler for å drive dem selv eller ikke.

Dette er feil.

Private barnehager får riktignok tilskudd fra kommunen både til å dekke drifts- og kapitalkostnader. Men det betyr ikke at kommunens kostnad er den samme, uavhengig av hvem som driver barnehagene.

— Høyere pensjonsutgifter

Her er noen fakta som underbygger dette:

De aller fleste private barnehager har pensjonsordninger som gir minst like gode ytelser for de ansatte som det ansatte i kommunale barnehager har.

Likevel betaler kommunene mye mer for sin ordning enn de betaler for å dekke ordningene i private barnehager. I 2020 sparte Oslo kommune, på dette området alene, nesten 250 millioner kroner på at drøyt 15.000 barn gikk i private barnehager i stedet for kommunale.

— Betaler mindre for private

På samme måte sørger regelverket for tilskuddsberegning for at Oslo kommune betaler mindre i kapitaltilskudd til private barnehager enn kommunen har i kostnader til egne barnehagelokaler.

PBLs beregninger viser at kommunale barnehager i Oslo i 2020 i snitt betalte 17.000-18.000 kroner i husleie per barn, eksklusive forvaltning, drift og vedlikehold. Til sammenligning får norske private barnehager i 2021 i gjennomsnitt 9.841 kroner per heltidsplass i kapitaltilskudd.

Flere private barnehager som leier lokaler av nettopp Oslo kommune opplever at kapitaltilskuddet dekker vesentlig mindre enn halve husleiekostnaden.

Jo flere barnehageplasser kommunen selv drifter, jo mer må innbyggerne betale.

— Vedlikeholdsetterslep i milliardklassen

En slik pengebruk kunne vært rimelig dersom kommunale barnehagebygg i Oslo hadde holdt høyere standard og blitt bedre vedlikeholdt enn private barnehagebygg. Men tall fra byrådet viser at de kommunale barnehagene i Oslo ved utgangen av 2017 hadde et vedlikeholds- og oppgraderingsetterslep på nærmere 2,5 milliarder kroner. Det er de siste årene gjort en jobb for å hente inn noe av dette. Men vi snakker fortsatt om et etterslep i milliardklassen.

Forskjellene kan trolig delvis forklares med det som Rambøll dokumenterte i en rapport fra 2017 – nemlig at norske kommuner i gjennomsnitt bygger 28 prosent dyrere enn private per barnehageplass.

Likevel viser alle foreldreundersøkelser at foreldre er litt mer fornøyde med lokaler og lekearealer, både innendørs og utendørs, i private enn i kommunale barnehager.

— Private tilbud minst like bra

Det er ingen andre rasjonelle grunner til at kommunen skal bruke mange hundre millioner kroner på å kjøpe velfungerende private barnehager. Tilbudene i private barnehager er minst like bra som i kommunale barnehager. De oppfyller både bemanningsnormen og pedagognormen i like høy grad.

Minst 95 prosent av de ansatte i private barnehager er omfattet av en tariffavtale som er fremforhandlet og anbefalt av Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. Og private barnehager i Oslo har et legemeldt sykefravær som er om lag to prosentpoeng lavere enn det kommunale barnehager i Oslo har.

Så hva får Oslo kommune da igjen for å bruke mange hundre millioner kroner på å ville drifte enda flere barnehager?

Først og fremst høyere kostnader.

Powered by Labrador CMS