— Det virker som de borgerlige partiene tror det er noen snille private rikinger som villig stiller opp og investerer i barnehager, sier Andreas Halse (Ap).
— Det virker som de borgerlige partiene tror det er noen snille private rikinger som villig stiller opp og investerer i barnehager, sier Andreas Halse (Ap).

Andreas Halse (Ap) forsvarer byrådets bruk av 596 millioner på kjøp av private barnehager i Oslo

— Økonomisk galskap, kaller Venstre byrådets bruk av 596 millioner på oppkjøp av private barnehager. Men Ap forsvarer pengebruken. — Politikere fra høyresida skjønner ikke hvordan barnehagene finansieres, sier Andreas Halse (Ap).

Publisert

Siden 2017 har Ap/SV/MDG-byrådet brukt 596 millioner kroner på å kjøpe private barnehager for å gjøre dem kommunale, viser en oversikt fra finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

— Økonomisk galskap og dogmatisk sosialisme. Ødsling av kommunens ressurser kun med ideologi som begrunnelse, sa Hallstein Bjercke (V) til VårtOslo da han så oversikten over byrådets pengebruk.

Vedtok at Oslo ikke skal ha private barnehager

Nå slår Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Andreas Halse, tilbake mot Bjercke og Venstre.

— Det er sikkert greit å kunne slå med en verbal storslegge når man er politiker, men når man skal forstå kommunens økonomi må man også være litt kjølig og analytisk i hodet, sier Halse.

Ap-politikeren påpeker at driften av Oslos barnehager finaniseres gjennom offentlige tilskudd i spann med foreldrebetaling. Det gir to muligheter for drift.

— Enten så kjøper kommunen dem og drifter dem selv. Ellers så betaler vi for dem gjennom det lovpålagte tilskuddet kommunen gir til private barnehager, sier Halse.

Oversikt fra finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) som viser at byrådet siden 2017 har brukt 596 millioner kroner på å kjøpe private barnehager.
Oversikt fra finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) som viser at byrådet siden 2017 har brukt 596 millioner kroner på å kjøpe private barnehager.

Høsten 2015 skiftet det politiske flertallet i Oslo fra blått til rødgrønt etter kommunevalget. Året etter inngikk byrådspartiene Ap, SV og MDG en avtale med Rødt om at ingen nye private barnehager skulle etableres i Oslo.

Fra 2017 begynte Ap/SV/MDG-byrådet også å kjøpe opp private barnehager. Frem til i dag er ti private barnehager kjøpt opp. Den samlede prislappen er altså 596 millioner kroner.

— Dette er planøkonomi

— Byrådet har valgt å kjøpe barnehager for å sikre fremtidig kapasitet av viktig sosial infrastruktur, skriver finansbyråd Einar Wilhelmsen i et budsjettsvar til Venstre.

— Bydelene varsler om at de har overkapasitet i barnehagene, og at de sliter med store kostnader på grunn av dette, sier Hallstein Bjercke (V) til at byrådet har kjøpt private barnehager for 596 millioner kroner.
— Bydelene varsler om at de har overkapasitet i barnehagene, og at de sliter med store kostnader på grunn av dette, sier Hallstein Bjercke (V) til at byrådet har kjøpt private barnehager for 596 millioner kroner.

— Når kommunen kjøper barnehagene betaler vi renter og avdrag, samt kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold på egen investering, i stedet for å gi tilskudd til private barnehagedrivere, for at de skal få dekket sine finanskostnader, sier finansbyråd Wilhelmsen.

Svaret fra Wilhelmsen får Venstres Hallstein Bjercke til å steile.

— Dette er planøkonomi i sin reneste form. Det er jo beviselig ikke behov for økt kapasitet. Bydelene varsler om at de har overkapasitet i barnehagene, og at de sliter med store kostnader på grunn av dette, sier Bjercke

— Det fine med private barnehager er at de etableres der det er behov og når det er behov for dem, markedet et nyttig verktøy i så måte, mener Venstre-politikeren.

— Høyresida prøver å lure velgerne

Oppkjøp av private barnehager, som deretter blir kommunalt drevet, tydeliggjør en ideologisk skillelinje i bystyret. Byrådspartiene Ap, SV og MDG siker seg bystyreflertall for oppkjøpene med støtte fra Rødt.

Men først nå er den samlede summen på 596 millioner kroner blitt presentert.

Hver gang et byrådsforslag om oppkjøp av en privat barnehage behandles i bystyret, oppstår det skarpe debatter og heftige protester fra partiene på borgerlig side.

— Det virker som de borgerlige partiene tror det er noen snille private rikinger som villig stiller opp og investerer i barnehager, men sannheten er jo at det er skattebetalerne og foreldrene som betaler for alt, sier Andreas Halse.

— Dessverre viser politikere fra høyresida at de ikke skjønner hvordan barnehagene finansieres her i landet, sier Ap-politikeren.

— Når politikere fra høyresida skriker ut om at her er det brukt store penger som ikke er nødvendig, så er det altså enten fordi de ikke har skjønt virkeligheten eller at de prøver å lure velgerne. Uansett hva forklaringa er så er det ikke noe å skryte av, sier Andreas Halse.

Powered by Labrador CMS