En vannmåler for husstander koster Oslo kommune 735 kroner i innkjøp. Men årsgebyret vann- og avløpsetaten krever for leie av vannmålere er 2.350 kroner.
En vannmåler for husstander koster Oslo kommune 735 kroner i innkjøp. Men årsgebyret vann- og avløpsetaten krever for leie av vannmålere er 2.350 kroner.

Oslo kommune krever årsgebyr som er over tre ganger det en vannmåler koster kommunen i innkjøp

Oslo kommune bryter et statlig prinsipp om selvkost når årsleie av vannmåler i husstander koster tre ganger så mye som vann- og avløpsetaten selv betaler for måleren. Praksisen har pågått i årevis, uten at den er blitt stanset.

Publisert

— Etter min vurdering er vannmåleravgiften høy sett opp mot utgiftene, sier miljøbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG).

Svaret kommer etter spørsmål fra Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg. Hun stiller 10 spørsmål rundt dagens vannforsyning i Oslo.

— Lekkasje på ledningsnett

— I vann- og avløpsetatens årsberetning for 2020 leser vi blant annet at vanntapet er beregnet til 38 prosent for 2020, og 33 prosent beregnet som gjennomsnitt de tre siste årene, skriver Haabeth Rygg.

Anne Haabeth Rygg (H) påpeker at vanntap gjennom lekkasjer på ledningnettet i Oslo er stort. Og vil vite hvor mange husstander som har vannmålere.
Anne Haabeth Rygg (H) påpeker at vanntap gjennom lekkasjer på ledningnettet i Oslo er stort. Og vil vite hvor mange husstander som har vannmålere.

— Dette er lekkasjer på kommunalt ledningsnett og lekkasjer på private stikkledninger. vann- og avløpsetaten antar at denne fordelingen er 50/50. I tillegg inneholder vanntapet også det vann som forbrukes, men ikke måles og faktureres, sier Høyres gruppeleder i bystyret.

Haabeth Rygg ber om innsyn i hvor mange private husstander som har vannmåler i Oslo.

— Det er i dag ikke mulig å anslå hvor mange husholdninger (eneboliger, sameier, borettslag osv.) som har egen vannmåler. I vann- og avløpsetatens datasystemer er det registrert 2.303 vannmålere svarer miljøbyråd Sirin Hellvin Stav.

— En vannmåler kan dekke fra en enkelt husholdning til flere titalls husholdninger i et borettslag eller sameie. Antallet husholdninger med egen vannmåler utgjør imidlertid en svært liten andel av det samlede antallet husholdninger på cirka 329.000, skriver miljøbyråden.

Utgifter på 15 millioner - tar 26 millioner i gebyr

I svaret fra Hellvin Stav kommer det også frem at Oslo kommune ved vann- og avløpsetaten bryter et statlig prinsipp om at gebyrer i kommunene skal dekke selvkost.

Dersom en husstand vil skaffe seg en vannmåler, må måleren leies fra vann- og avløpsetaten. Da er prisen satt til 2.380 kroner i året i gebyr for en vannmåler på 20mm.

Vann- og avløpsetaten oppgir at prisen for innkjøp av måleren er 735 kroner. Årlig er altså gebyret mer enn tre ganger det kommunen betaler for innkjøp av vannmåleren.

Miljøbyråd Sirin Hellvin Stav sier det er ønskelig med flere husstander som har vannmåler, og vil nå gå gjennom vann- og avløpsetatens gebyrpraksis.
Miljøbyråd Sirin Hellvin Stav sier det er ønskelig med flere husstander som har vannmåler, og vil nå gå gjennom vann- og avløpsetatens gebyrpraksis.

Ifølge miljøbyråd Sirin Hellvin Stavs svar til Anne Haabeth Rygg tok vann- og avløpsetaten inn 26 millioner kroner for leie av vannmålere i 2020.

Utgiftene etaten hadde til oppfølging, drift og vedlikehold av vannmålere samme år oppgis å være cirka 15 millioner kroner. Nå vil Hellvin Stav at gebyrpraksisen gjennomgås på nytt.

— Ønsker økt bruk av vannmålere

— I sum tar etaten gjennom vann- og avløpsgebyrer inn det som er nødvendig for drift, vedlikehold og utvikling av kommunens vannog avløpstjenester. I praksis kunne derfor vannmålergebyret ha vært lavere, men da måtte andre gebyr ha vært noe høyere, skriver miljøbyråden.

Med vannmålere i flere husstander ville trolig vann- og avløpsetaten hatt langt mer presise tall på vanntap. Da ville forbruk av vann vært enklere å se i forhold til vannproduksjon og leveranser i ulike deler av byen.

— Jeg mener det er ønskelig å stimulere til økt bruk av vannmålere. Jeg vil derfor sørge for at vann- og avløpsetatens praksis gjennomgås, skriver Sirin Hellvin Stav.

Powered by Labrador CMS