Briskebytrikken i Holtegata på vei mot Bogstadveien. Foto: Rolf Thoresen / Oslo byarkiv
Briskebytrikken i Holtegata på vei mot Bogstadveien. Foto: Rolf Thoresen / Oslo byarkiv

— Helt uaktuelt å legge ned Briskebytrikken, sier Arbeiderpartiets bystyregruppe

Sist uke ble det kjent at byrådet vil ha nye utredninger om Briskebytrikken. Ett av alternativene er å legge ned tradisjonsrike trikk nummer 19. Men nå kommer kontrabeskjed fra ett av byrådspartiene.

Publisert

— Det er helt uaktuelt for Arbeiderpartiet å legge ned Briskebytrikken, sier miljø- og samferdselspolitisk talsmann i bystyret, Andreas Halse.

— Nå investerer vi milliarder av kroner i nye trikker og trikkeskinner. Det gjør vi fordi trikken skal være en viktig del av kollektivtilbudet i Oslo i mange år fremover. Og det gjelder selvfølgelig også Briskebytrikken, sier Halse til VårtOslo.

Langvarig strid om Skovveien

Bakgrunnen for usikkerheten rundt fremtiden til Skandinavias eldste elektrifiserte trikkelinje er følgende setning i en bestilling om utredning fra byrådet til Ruter:

"Alternativer som bør vurderes er endret trasé for linje 19 langs dagens linje 12 mot Majorstua, eller langs dagens linje 13 mot Jar."

I praksis betyr setningen at linje 19, Briskebytrikken, kan ende opp med å kjøre samme trasé som Jar- eller Frognertrikken. Og da er det slutt på trikk over Briskeby. Men i den samme bestillingen ber Ap/SV/MDG-byrådet også om at andre alternativer utredes.

� Først og fremst jobbes det med å finne en løsning for å ikke legge trikken til Skovveien, sier Aps miljø- og samferdselspolitiske talsperson i bystyret, Andreas Halse. Foto: Morten Laueng Jørgensen
� Først og fremst jobbes det med å finne en løsning for å ikke legge trikken til Skovveien, sier Aps miljø- og samferdselspolitiske talsperson i bystyret, Andreas Halse. Foto: Morten Laueng Jørgensen

Årsaken til utredningene er den langvarige og fastlåste striden rundt Sporveien og Ruters ønske om å flytte traséen for Briskebytrikken fra Inkognitogaten til Skovveien. Flytteplanene har møtt kraftig motstand fra samtlige velforeninger i bydel Frogner.

— Leter etter en teknisk løsning

Og velforeningene har fått støtte fra Høyre, Venstre og Frp. Men Arbeiderpartiet har ikke flagget noe klart standpunkt.

— Når Ap nå sier det er uaktuelt å legge ned Briskebytrikken, betyr det også at dere har inntatt et standpunkt for eller mot flytting av trikketraséen til Skovveien?

— Nei, nå er vi midt i en utredning. Vi prøver å finne tekniske løsninger og faglige vurderinger av hvor trikken bør gå. I tillegg har det også handlet om sikkerheten rundt statsministerboligen i Inkognitogaten. Men mitt inntrykk er at det nå koker ned til at det letes etter en teknisk løsning som kan fungere for trikken, sier Andreas Halse.

Briskebytrikken i Inkognitogaten ved statsministerboligen. I bakgrunnen skimtes den mye omtalte svingen inn mot Riddervolds gate og Riddervolds plass. Foto: Arnsten Linstad
Briskebytrikken i Inkognitogaten ved statsministerboligen. I bakgrunnen skimtes den mye omtalte svingen inn mot Riddervolds gate og Riddervolds plass. Foto: Arnsten Linstad

Den tekniske løsningen Ap-politikeren sikter til er hvorvidt nye trikker er i stand til å klare svingen fra Inkognitogaten og inn i Riddervolds gate. Fra Sporveien og Ruter er det blitt hevdet at svingen er for krapp. Mens Skovveien vel har hentet inn uttalelser fra utenlandsk trikkeekspertise som mener det er fullt mulig å legge traséen slik at Briskebytrikken også i fremtiden klarer svingen.

— Briskebytrikken del av Oslos sjel

— Vi gjør jo dette arbeidet fordi vi vil ha en løsning som er god både for trikken og lokalmiljøet i bydel Frogner. Først og fremst er det for å finne en løsning på å ikke legge trikken til Skovveien, sier Andreas Halse.

Tidligere kulturbyråd i Oslo, og nå Venstres gruppeleder i bystyret Hallstein Bjercke, var svært forbauset da han sist uke leste dokumentet fra byrådet der ett av alternativene som skulle utredes var en nedleggelse av Briskebytrikken.

� Det er positivt med mer kunnskap om alternativet å la trikken kjøre i Inkognitogata som i dag, men jeg synes det er uforståelig at byrådet også ber Ruter utrede hvor mye de kan spare på å legge ned Briskebytrikken, sier Hallstein Bjercke (V). Foto: Arnsten Linstad
� Det er positivt med mer kunnskap om alternativet å la trikken kjøre i Inkognitogata som i dag, men jeg synes det er uforståelig at byrådet også ber Ruter utrede hvor mye de kan spare på å legge ned Briskebytrikken, sier Hallstein Bjercke (V). Foto: Arnsten Linstad

— Det alternativet som byrådet vil skal utredes kan ikke leses på noen annen måte enn at det ikke lenger skal gå trikk over Briskeby. Venstre mener Briskebytrikken spiller en viktig rolle for å dekke transportbehovet gjennom sentrale deler av Frogner og vil ikke gå med på å legge ned trikken her. Dessuten er Briskebytrikken tradisjonsrik og en del av Oslos sjel, sa Hallstein Bjercke til VårtOslo.

Løser krapp sving i sentrum

Skovveien vel er ikke like negative til utredning av en nedleggelse, men understreker at de ikke er mot Briskebytrikken.

— Vi er først og fremst positive til at man ser på dette med nye øyne. Det er fornuftig av byrådet å be Ruter se på alternativer til å flytte trikken til Skovveien, sier Hans Holdener i Skovveien vel.

Holdener har tidligere påpekt at krapp sving tilsynelatende ikke er et problem for trikken i Oslo sentrum.

— I Prinsens gate er det innført to til til ett-sporsløsning for trikken. Dette fungerer utmerket i dag. Og den svingen er skarpere og krappere enn den som er fra Inkognitogaten og inn i Riddervolds gate, sier Hans Holdener.

Powered by Labrador CMS