Innbyggere i området rundt Gyldenløves gate på Frogner mener det er uproblematisk for syklister i dag. Foto: Ingalill Sandal
Innbyggere i området rundt Gyldenløves gate på Frogner mener det er uproblematisk for syklister i dag. Foto: Ingalill Sandal

Om kort tid konkluderer Oslo bystyre på om de skal fjerne hundrevis av parkeringsplasser på Frogner

Den 15. februar behandler miljø- og samferdselskomiteen spørsmålet om parkeringsforbud i en rekke Frogner-gater. Lokale beboere hevder de er overkjørt.

Aksjonen Bevar parkeringen — bydel Frogner krever med et innbyggerforslag en utredning av konsekvensene i forbindelse med at ti prosent av de frie parkeringsplassene i bydelen kan forsvinne.

Ikke behov for sykkelfelt

— Vi er tilhengere av sykkelbruk. Bydel Frogner har kanskje den høyeste bruken av sykkel i Oslo by. Men vi ser ikke noe behov for særskilt sykkelfelt i rolige boliggater. Tvert imot mener vi det vil skape nye gjennomfartsårer med større hastighet på både biler og sykler, med farlige situasjoner og ulykker vi hittil har unngått, skriver aksjonen Bevar parkeringen Bydel Frogner i en publikasjon.
"Det er vel nesten ingen som har bilen bare for moro skyld. De fleste av oss er mer eller mindre avhengige av å disponere en bil, ikke minst barnefamilier. Da er en også avhengig av å ha en parkeringsplass."

— Parkeringsforbudet får store konsekvenser

Talsperson og beboer Ingalill Sandal sier Bevar parkeringen — bydel Frogner stiller tre krav overfor bystyret: For det første en konsekvensutredning.
— Vi ønsker å se om det virkelig er behov for disse sykkelfeltene i et beboerområde. Dette er ikke et lite tiltak, men har store konsekvenser for folk som bor her, sier hun.
For det andre krever aksjonen derfor at parkeringsforbudet kommer inn i en større reguleringsplan. Til slutt ønsker aksjonen at det blir klart hvordan en beboerparkering skal organiseres før de nye reglene for parkering trer i kraft.

Saken behandles 15. februar

Bymiljøetaten har allerede gått med på å utsette utbyggingen av sykkelfeltene til beboerne har fått erstatning for parkeringsplassene ved såkalt beboerparkering. 15. februar behandles saken i samferdsel- og miljøkomiteen på Rådhuset.
Powered by Labrador CMS