Her er en tenkt stasjon på Fornebubanen. Som skal strekke seg fra Majorstua via Skøyen og ut til halvøya i Bærum. Illustrasjon: Fornebubanen
Her er en tenkt stasjon på Fornebubanen. Som skal strekke seg fra Majorstua via Skøyen og ut til halvøya i Bærum. Illustrasjon: Fornebubanen

Fornebubanen er sikret etter at Oslo, Akershus og regjeringen er enige om finansiering

Regjeringen har signert en ny byvekstavtale med Oslo og Akershus. Denne sikrer blant annet nye midler til kollektiv- og samferdselsprosjekter i området.

Publisert

— Dette er en viktig milepæl i vårt felles anliggende om et godt bymiljø i hovedstadsregionen med bedre framkommelighet, bedre kollektivløsninger og en samordnet areal- og transportpolitikk, sier statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet.

— Jeg vil takke folkevalgte og fagfolk som har bidratt til at det nå foreligger en omforent avtale, fortsetter Werp.

Oslopakke 3 - byvekstavtale er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Avtalen har en økonomisk ramme på 120 milliarder kroner for perioden 2017 til 2036. Finansieringen skjer gjennom bompenger, bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Prislapp på 16,2 milliarder

Dermed fortsetter planleggingen av den 8,3 kilometer lange T-banen mellom Majorstuen og Fornebu.

Et mulig linjenett for den nye Fornebubanen. Illustrasjon: Ruter og Norconsult
Et mulig linjenett for den nye Fornebubanen. Illustrasjon: Ruter og Norconsult

Byrådet i Oslo truet i mai med å stanse utbyggingsplanene for Fornebubanen fordi det var sådd tvil om staten ville ta halve regningen. Det skjedde etter at staten og lokale myndigheter ikke hadde blitt enige om Oslopakke 3, eller en såkalt byvekstavtale, for Oslo og Akershus.

Byvekstavtalen ble etter nye forhandlinger signert av staten og lokale myndigheter onsdag. Prisen på banen er nå oppe i 16,2 milliarder kroner. Tidligere var anslaget mellom 11 og 12 milliarder, ifølge NRK.

— Gledens dag

— Kollektivsatsingen under denne regjeringen er en enorm forbedring fra de rødgrønne, sier Venstres Guri Melby i en pressemelding.

Hallstein Bjercke, leder i Oslo Venstre, er også fornøyd med at byvekstavtalen nå signeres.

— Jeg er stolt over at Venstre i regjering har vært så krystallklare på at byvekstavtalene ikke skal røres. Nå går staten inn med 8,5 milliarder kroner til kollektiv-, sykkel- og gatetiltak langs riksvei, og stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen. I tillegg er Oslo og Akershus enige om finansieringen av Fornebubanen, dette er en gledens dag, sier Bjercke.

I Nasjonal transportplan 2018–2029 er det satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen.

Powered by Labrador CMS