Flere bussholdeplasser langs Ring 3 skal nå både bli tryggere, universelt utformes og få sykkelparkering, opplyser Statens vegvesen.
Flere bussholdeplasser langs Ring 3 skal nå både bli tryggere, universelt utformes og få sykkelparkering, opplyser Statens vegvesen.

Bussholdeplasser langs Ring 3 er trafikkfarlige. Nå blir de tryggere og får sykkelparkering

Holdeplasser langs Ring 3 er så korte at busser skaper farlige situasjoner i trafikken. Det er heller ikke plass til to busser. Men nå starter oppgradering og opprettelse av sykkelparkering ved flere holdeplasser.

Publisert

— Dagens holdeplasser har for kort inn- og utkjøringslengde for bussene, og noen steder må bussene bryte sperrelinjen i kjørebanen for å betjene holdeplassene, sier byggeleder Amir Hasic i Statens vegvesen.

— Dette skaper farlige situasjoner for den øvrige trafikken på Ring 3, sier han.

Får universell utforming og sykkelparkering

Nå starter imidlertid arbeidet med å gjøre holdeplassene både tryggere og lengre. Da blir det også plass til to busser samtidig, noe som vil øke flyten i kollektivtrafikken.

Lillo Terrasse er én av fem holdeplasser langs Ring 3 som oppgraderes. Her er arbeidet allerede i gang.
Lillo Terrasse er én av fem holdeplasser langs Ring 3 som oppgraderes. Her er arbeidet allerede i gang.

De fem bussholdeplassene som skal oppgraderes langs Ring 3 er Lillo Terrasse, Nydalen, Husebyveien og Montebello øst og vest.

Mortensrudkrysset holdeplass langs E6 skal også gjennomgå en forandring, opplyser Statens vegvesen.

Holdeplassene får universell utforming og blir dermed tilrettelagt for alle brukergrupper. Det blir montert bedre belysning og nye leskur med skjermer med sanntidsinformasjon. Ved alle holdeplassene blir det bygd sykkelparkering.

Holdeplasser stenges under arbeidet

Oppgraderingsarbeidet pågår allerede og varer etter planen frem til 30. juni. Først ut er holdeplassen ved Lillo Terrasse, der arbeidet allerede er i gang, deretter blir de andre holdeplassene tatt i tur og orden utover våren og forsommeren.

Ifølge Statens vegvesen skal ikke oppgraderingsarbeidet påvirke trafikken noe særlig, selv om mye av arbeidet vil foregå på dagtid.

— I noen få tilfeller må vi sperre av ett kjørefelt for å få jobben gjort, men da gjør vi det om natta når trafikken på Ring 3 er lav, forklarer Amir Hasic.

Holdeplassene blir stengt i oppgraderingsperioden. De reisende må da benytte seg av andre, nærliggende holdeplasser.

Ruter vil gi de reisende beskjed når den enkelte holdeplassen blir stengt. De reisende oppfordres også til å følge med på nettsiden til Ruter.

Powered by Labrador CMS