DEBATT

I Oslo har ordningen med gratis aktivitetsskole for førsteklassinger allerede eksistert noen år. Satsingen har vært en kjempesuksess, sier skribenten.
I Oslo har ordningen med gratis aktivitetsskole for førsteklassinger allerede eksistert noen år. Satsingen har vært en kjempesuksess, sier skribenten.

– Det betyr noe hvem som styrer byen. Nå får alle elever i 1. til 3. trinn gratis aktivitetsskole

Lik tilgang til velferdstjenester er viktig for å utjevne forskjeller. Oslos satsing på aktivitetsskole betyr at småbarnsfamilier får flere tusen kroner mer å rutte med. Og viktigst, det fører til at flere barn kan delta.

Publisert

En god start er nøkkelen til det meste i livet. I april i år kom en rapport fra forsker Lars Johannesen Kirkebøen som viser at Oslo-skolen er blant de beste i landet og Oslo-elever utmerker seg med gode eksamensresultater. En høyere andel ungdom fullfører også videregående skole sammenlignet med resten av landet.

Det denne rapporten også bekrefter er at tidlig innsats, helt fra barnehagen, lønner seg i kampen mot frafall i videregående skole og for sosial utjevning. Selv om mange gjør det bra på skolen, er det dessverre fortsatt mange barn og unge som opplever skolehverdagen som vanskelig av ulike årsaker. Det er ikke noe vi kan slå oss til ro med.

Gratis aktivitetsskole

Vi går en tøff vinter i møte, med økende priser og usikkerhet. Det er viktigere enn noensinne med sosialdemokratisk politikk som setter vanlige folk først. Støre-regjeringen har satt ned maksprisene på barnehage fra 1. august i år.

Regjeringen har også sørget for at alle førsteklassinger i hele landet nå får mulighet til å delta i aktivitetsskole, helt uavhengig av foreldrenes lommebok.

I Oslo har ordningen med gratis aktivitetsskole for førsteklassinger allerede eksistert noen år. Satsingen har vært en kjempesuksess og har blitt en del av det universelle offentlige velferdstilbudet i byen, med stor økning i deltagelsen.

Flere barn kan være med

Nå fortsetter den historiske satsingen. Fra denne høsten får alle elever i 1. til 3. trinn gratis tilbud på aktivitetsskolen, uavhengig av hvor i byen de bor.

Lik tilgang til velferdstjenester, som aktivitetsskole og barnehage, er viktig for å utjevne forskjeller og for å sikre at alle kan delta i sosiale fellesskap. Satsingen vil medføre at småbarnsfamilier kan få flere tusen kroner mer å rutte med i året. Og viktigst av alt, det vil føre til at flere barn kan delta i barnehage og aktivitetsskole.

Det betyr noe hvem som styrer Norge og Oslo.

Vi vil bli enda bedre

De siste ti årene har det vært en positiv utvikling i barnehagepolitikken i Oslo. Vi har beveget oss fra å sørge for nok barnehageplasser til innsats på kvaliteten og lavere pris. Det har bidratt til at flere barn går i barnehagen, og det er flott.

Det er nettopp i årene i barnehagen det legges et grunnlag for læring, lek og trygghet som er svært viktig for videre utvikling. Dessverre er barnehagedeltakelsen noe lavere blant minoritetsspråklige barn. Vi må finne årsaken til dette, slik at deltakelsen blir bedre også i denne gruppen.

Det skal derfor i løpet av kort tid legges fram en sak for bystyret om kvalitet i Oslos barnehager. Det vil gi oss en statusrapport om barnehagetilbudet og belyse de utfordringene og mulighetene vi står overfor. Med faktagrunnlaget i rapporten kan vi tilpasse tjenesten enda bedre etter brukernes behov.

Powered by Labrador CMS