DEBATT

Senterpartiets leder i bystyret går hardt ut mot Arbeiderpartiets helsepolitikere i regjeringen.
Senterpartiets leder i bystyret går hardt ut mot Arbeiderpartiets helsepolitikere i regjeringen.

– Helseministerens skremmende arroganse rundt planene for sykehus i Oslo

Arrogansen helseminister Kjerkol og statssekretær Bekeng utviser overfor Oslos befolkning, kan bygge opp under politikerforakt. Den kan også føre til unødvendig dyre prosjekter som setter liv og helse i fare.

Publisert

Et overveldende flertall i Oslo bystyre sier nei til å legge ned Ullevål og å gå videre med Helse Sør-Øst sine planer for Oslo Universitetssykehus, som vil føre til en alvorlig svekkelse av sykehustjenestene i Oslo.

Over 70 prosent av Oslos befolkning har sagt det samme i en meningsmåling. Så godt som alle fagforeningene ved sykehuset roper varsku og sier nei til planene, og fagmiljøene er svært bekymra. Reguleringsplanen Helse Sør-Øst la fram var så dårlig at plan- og bygningsetaten ikke ville anbefale den. Det var altså ikke forsvarlig å bygge sykehusene slik Helse Sør-Øst ville.

Likevel gjentar helseminister Ingvild Kjerkhol (Ap) og statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) påstanden om at Oslo har uttalt seg positivt om planene for sykehusene i Oslo, inkludert nedlegging av Ullevål. Det er ikke sant.

Arrogansens to ansikter

Sist eksempel var i NRK Oslo og Viken onsdag 7. september, etter at Oslo bystyre ettertrykkelig slo fast at Ullevål må bestå, Aker må bli lokalsykehus for hele Groruddalen i første fase og at tomten for gigantplanene på Gaustad er for små.

Hva var svaret fra departementet? Statssekretær Bekeng gjentok der påstanden om at Oslo støttet planene i 2016 og 2018, og hva kommunen måtte mene nå er irrelevant for han. I sykehussaken har arrogansen to ansikter: Kjerkhol og Bekeng.

En usann fortelling

Det første problemet er at Bekengs fortelling ikke er sann. I 2016 forelå det ikke en plan, kun ideer og en skisse som ikke kan sammenlignes med det bystyret tok stilling til i år.

I 2018 var det en høringsuttalelse til regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst. Der ble ikke kommunen bedt om å uttale seg om sykehusstruktur eller tomter. Men Oslo bystyre krevde i høringssvaret at Aker må bli lokalsykehus for hele Groruddalen i første etappe, uttrykte bekymring knyttet til kapasitet, bydelsfordeling på lokalsykehus og krevde økonomisk kompensasjon for overføring av oppgaver helseforetaket ville pålegge kommunen.

Bystyret uttrykte også sterk bekymring for sykehuskapasiteten. I tillegg har kommunen hele tiden vært mot bygging på nordsida av Gaustadområdet, slik dagens planer legger opp til. Den gangen var altså lokk over Ring 3 og utbygging på sydsida en forutsetning for at kommunen utrykte aksept for en større utbygging på Gaustad, men det er ikke en del av dagens plan.

Splittinga av akutt- og traume på Ullevål er også nytt fra den gang. Å sammenligne det som ligger på bordet nå og hva som var aktuelt i 2016 og 2018 går altså ikke an.

Kjerkhol og Bekeng svarer ikke

Kjerkhol og Bekeng gir ingen svar på fagfolkenes advarsler mot å splitte opp Ullevåls akutt- og traumeavdeling. Ingen svar på hvorfor Aker ikke skal bygges som lokalsykehus for hele Groruddalen i første byggetrinn.

Ingen svar på hvorfor Norges største fødselsavdeling ikke skal ha tilstrekkelig intensivavdeling, og at barna og mødrene skal sendes ut på en av landets mest trafikkerte veier dersom noe akutt oppstår på føden på Aker for å komme til Gaustad.

Ingen faglig forsvar for hvorfor psykiatrien skal samles på Aker med alt for få rom for pasientbehandling og uten den roen og grøntarealet pasientene får på dagens lokasjoner på Gaustad, Ullevål og Dikemark.

Ingen svar på hvorfor man med åpne øyne bygger sykehus med alt for lite kapasitet for dagens og framtidens behov. Ingen svar på det faktum at økonomien ikke går opp og at det ikke blir penger til annen investering i Helse Sør Østs område.

De lyver

Aldri har Kjerkhol, Bekeng eller direktørene i Helse Sør-Øst besvart disse spørsmålene. For å toppe det hele kommer de med påstanden om at Ullevål har Norges eldste og dårligste sykehusbygg. Men de unnlater å fortelle at Ullevål også har noen av Norges mest moderne sykehusbygg.

De samler alderen på alle byggene og bruker snittall! Enhver forstår at det i beste fall er villedende.

Statsråden og hennes statssekretær må slutte å fare med usannheter. Oslo har aldri uttalt seg positivt om dagens planer, kun negativt. 7. september var første og hittil eneste gang Oslo bystyre har behandlet de foreliggende byggeplanene på Aker og Gaustad.

Arrogansen Kjerkol og Bekeng utviser overfor Oslos befolkning kan bygge oppunder politikerforakt og føre til at unødvendig dyre prosjekter som kan sette liv og helse i fare blir gjennomført.

Powered by Labrador CMS