DEBATT

Den foreløpige skissen over nytt sykehus på Gaustad som inngår i Helse Sør-Østs store sykehusplan.
Den foreløpige skissen over nytt sykehus på Gaustad som inngår i Helse Sør-Østs store sykehusplan.

– Keiseren er naken: sykehustomta på Gaustad er for liten

Regjeringas planer om giga-sykehus på Gaustad er et luftslott av betong, og må skrotes. I stedet burde Kjerkol og Støre lytte til oss i Oslo bystyre, og redde Ullevål Sykehus.

Publisert

En av de viktigste grunnene til at myndighetene i det hele tatt igangsatte planer for ny sykehusstruktur i Oslo, var ønsket om å samle viktige nasjonale og regionale funksjoner på Rikshospitalet. i tillegg var det et ønske om å øke pasientkapasiteten og samle alle de fire Groruddalsbydelene på Aker sykehus.

Slik planene fra regjeringen og Helse Sør-Øst når foreligger, blir ingenting av dette ivaretatt.

Både nasjonale og regionale funksjoner vil måtte deles mellom Aker og Rikshospitalet fordi tomten på Gaustad er for liten til å få plass til alt.

Særlig problematisk er det at man vil splitte medisinsk og kirurgisk beredskap, og dermed ødelegge det traumemedisinske fagmiljøet som har utviklet seg over lang tid på Ullevål. Det vil alvorlig svekke akuttfunksjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Ved store ulykker eller terror-angrep i framtida, trenger vi akuttberedskap som fungerer.

Vi er svært bekymret

MDG er svært bekymret for at regjeringa og Helse Sør-Øst undervurderer kapasitetsbehovet på lokalsykehusene i Oslo, og konstaterer at reguleringsplanene for Aker og Gaustad sykehus heller ikke sikrer nødvendig utbyggingsreserve til fremtidige sykehusbehov.

Eksempelvis planlegges det for at mødre og barn skal kunne sendes hjem bare timer etter fødsel, fordi det ikke er plass på sykehuset til å bli værende.

Vi innbyggere i Oslo har tenkt å føde barn også i framtida. Vi har lyst til å leve lenge og godt, men alle blir vi eldre, og de fleste av oss skal bli syke. Dette må politikerne planlegge for! Menneskelige liv kan ikke effektiviseres bort, uansett hvor mye noen direktører eller helseministre måtte ønske det.

Vil redusere kostnadene kraftig

MDG ønsker å opprettholde, fornye og utvide sykehusdriften ved Ullevål sykehus i kombinasjon med fortsatt drift på Rikshospitalet som spesialistsykehus for hele landet. Vi ønsker et fullverdig lokalsykehus på Aker.

Til sammen vil dette redusere behovet for nybygg i Oslo og redusere kostnadene kraftig. De store arealene på Ullevål vil kunne sikre plass til framtidige sykehusutbygginger, samtidig som man kan frigi plass til byutvikling og flere boliger.

Redd Ullevål Sykehus!

Powered by Labrador CMS