En rekke tomter i Oslo står ferdigregulerte og klare for utbygging. Hvorfor trår ikke utbyggerne til? Illustrasjonsfoto: Pixabay
En rekke tomter i Oslo står ferdigregulerte og klare for utbygging. Hvorfor trår ikke utbyggerne til? Illustrasjonsfoto: Pixabay

Oslo trenger ikke større skiller mellom fattige og rike, som følge av dårligere boforhold

Publisert

Kommunalminister Sanners forslag om å kutte i kravene til boareal, oppbevaringsplass, dagslys, utsyn og uteoppholdsarealer er korttenkt.

I Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til nye byggeforskrifter er dagens krav til universell utforming, dagslys og utsyn foreslått redusert for nye boliger. Dette skal gjøre utbyggingen av nye boliger enklere og billigere.

Vil forsterke klasseskillene

Oslo trenger flere boliger folk har råd til, men Oslo trenger ikke flere dårlige boliger. Skulle kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag bli virkelighet, vil utbyggere få muligheten til å bygge langt tettere og dårligere enn i dag. I tillegg vil de nye tekniske kravene føre til at funksjonshemmede får færre muligheter til å bo i egen bolig. De nye kravene vil ikke bare føre til dårligere boforhold, men vil også forsterke skillene mellom fattig og rik i byen vår.

Uheldig for helse, miljø og kriminalitet

I Dagens Næringsliv 10. februar sier utviklingssjef i Arkitektbedriftene, Solveig Dahl Grue, at «Å kutte i kravene til boareal, oppbevaringsplass, dagslys, utsyn og uteoppholdsarealer, er en korttenkt strategi fra myndighetenes side. All erfaring tilsier at reduserte krav til bokvalitet medfører økte samfunnsforskjeller i befolkningen og gir uheldige konsekvenser for helse, miljø, kriminalitet og markedspriser».

Jeg vil arbeide for å skape gode lokalmiljø for alle Oslos innbyggere. Dårligere boliger og økte klasseskiller er det motsatte.

Hvorfor sitter utbyggerne på gjerdet

Oslo trenger flere boliger, og tomter til 16.000 nye boliger er ferdig regulert til utbygging. Likevel blir ingen spade satt i jorden. Utbyggerne venter på tomter med høyere pris per bolig eller kanskje på at senkede krav skal redusere byggekostnadene.

Nei til Sanners forslag

I sin rapport fra november 2016 foreslår byrådets eget boligvekstutvalg en rekke tiltak for raskere utbygging, som jeg er enig i. For eksempel foreslår utvalget at utbyggere som er tidlig ute avkreves lavere grunneierbidrag (tidsdifferensiert grunneierbidrag). Et annet forslag er å tilrettelegge for selvbyggergrupper.

Vi må få bygget boliger til Oslos befolkning uten å redusere kravene til dagslys, areal, dørterskler og utsyn. Derfor: Ja til flere boliger i gode bomiljø, nei til Jan Tore Sanners dårlige regler.

Powered by Labrador CMS