DEBATT

La oss bygge et sykehus som er rustet for å håndtere pandemier og som tar vare på de kvalitetene vi verdsetter så høyt ved vårt kjære Ullevål sykehus, sier skribenten.
La oss bygge et sykehus som er rustet for å håndtere pandemier og som tar vare på de kvalitetene vi verdsetter så høyt ved vårt kjære Ullevål sykehus, sier skribenten.

– Gi oss et parksykehus med lavblokker, sykkelstier, park og en åpen Bislettbekk. Ikke sykehuset regjeringen vil prakke på oss

For knapt en måned siden var vi igjen vitne til et terrorangrep i hovedstaden vår, og de varme hendene på vårt alles kjære Ullevål sto klare til å redde liv nok en gang.

Publisert

Vi har landets beste traume- og akutt-team på Ullevål Sykehus i dag. De ansatte er bekymret for at kvaliteten ikke blir den samme når de får nytt sykehus av regjeringen, siden de blir splittet opp. Min bekymring relaterer seg først og fremst til at vi må forberede oss på at nye pandemier kommer vår vei.

Oslo var nedstengt i mange flere måneder enn resten av landet. Belastningen på helsevesenet og spesielt sykehusene var hovedforklaringen til at vi måtte ha en stengt by mye lenger. Ullevål hadde flere utbrudd av korona, men fordi bygningsmassen der er fordelt på flere bygg, kunne de isolere avdelinger og opprettholde driften.

I den nye planlagte høyblokka på Gaustad vil et utbrudd raskt spre seg mellom etasjene. Med en kompakt bygningsmasse er mulighetene for å isolere ikke de samme som på Ullevål.

Et sykehus ingen ønsker

Oslo bystyre har vært tydelig på at de ønsker å bevare Ullevål sykehus, en tomt som ble gitt i gave fra kommunen i sin tid, nettopp til sykehusdrift. Men regjeringen som skulle lytte til folket og til lokalpolitikerne gjør det stikk motsatte og kjører på med en statlig reguleringsplan.

Vi får altså et sykehus ingen i Oslo ønsker seg. Et sykehus som vil belaste driftsbudsjettene med låneopptak for utbyggingen. Dårlig kostnadskontroll er allerede et faktum. Hva sluttregningen til slutt kan bli, er det få som vet. Helse Sør-Øst har allerede gått ut og sagt at flere sykehusutbygginger må settes på vent, for ikke å presse økonomien i sykehusforetaket.

Sykehus som lokalpolitikerne rundt omkring derimot ønsker seg blir utsatt til fordel for et hovedstadssykehus kun byråkrater og politikere fra AP og Høyre vil ha. Plan- og bygningsetaten har levert innsigelser til Aker-tomten fordi utnyttelsen der er alt for høy. Det samme var problemet på Gaustad.

En mye bedre ide

Oslo Frp har fra starten av vært tydelig på at vi ikke ønsker noen utbygging på Gaustad. Vi har ønsket oss Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalen og fikk gjennomslag for dette i regjering.

Derfor støtter vi fullt og helt planen en rekke eksperter har presentert for et «fremtidsrettet, fleksibelt og grønt sykehus i Oslo». Her får vi et nytt og utbygd Ullevål sykehus med akuttsykehus og traumesenter. Aker sykehus blir nytt lokalsykehus for alle de fire bydelene i Groruddalen og Rikshospitalet opprettholdes uforandret (om ti års tid må byggingsmassen her også oppgraderes).

Aker-Ullevål-alternativet gir et godt tilbud til Groruddalens befolkning allerede i 2025 og kan da avlaste Ahus, som har sprengt kapasitet. Utbyggingen gir også bedre og raskere driftsgevinst (ca. 200 millioner kroner mer pr. år) enn Gaustad-modellen.

Vi trenger Ullevål sykehus

Oslo Frp mener dette er viktig, spesielt fordi det ikke setter sykehusets driftsøkonomi under uakseptabelt press i prosjektperioden. Aker-Ullevål-alternativet forutsetter ikke salg av Ullevål-tomten eller kjøp av en større tomt på Aker (tomter i Oslo er som kjent ikke på billigsalg).

Den eldste delen av Ullevål (nærmest ring 2) vil bli fraflyttet og kan utvikles som boligområde, som igjen kan bidra til å betale ned låneopptak for utbyggingen. Ikke minst vil Ullevål-tomten fortsatt ha en tomtereserve for mulige utvidelser i fremtiden. Aker-Gaustad-alternativet har derimot ingen utvidelsesmuligheter i fremtiden.

La oss bygge et sykehus som Oslo trenger i dag og om 50 år. Et sykehus som er rustet for å håndtere flere pandemier og som tar vare på de kvalitetene vi i dag verdsetter så høyt ved vårt kjære Ullevål sykehus.

Gi oss et parksykehus med lavblokker, sykkelstier, parker og en åpen Bislettbekk, som vil gi et godt utendørs miljø. Det er det Oslo trenger, fremfor et sykehus på overfylte tomter på Aker og Gaustad.

Powered by Labrador CMS