� Groruddalen er salderingsposten som skal realisere det såkalte målbildet, der avvikling og salg av Ullevål skal finansiere den dårlige og dyre utbyggingen på Gaustad, skriver Inger Ljøstad og Arne Rolijordet. Foto: André Kjernsli
� Groruddalen er salderingsposten som skal realisere det såkalte målbildet, der avvikling og salg av Ullevål skal finansiere den dårlige og dyre utbyggingen på Gaustad, skriver Inger Ljøstad og Arne Rolijordet. Foto: André Kjernsli

— Lar Oslo Ap seg lure igjen ved å støtte nedleggelse av Ullevål sykehus?

� Tror dere ikke på helsemyndighetene, spurte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da bystyret diskuterte nedleggelse av Ullevål til fordel for nytt sykehus på Gaustad. Ap og Høyre var de eneste bystyrepartiene som ikke ville utrede bruk av Ullevål.

Publisert

I 2011 la Oslo universitetssykehus (OUS) ned Aker sykehus som lokalsykehus. Vedtaket om nedleggelse ble gjort på grunnlag av feilaktige kapasitetsberegninger, og uten hensyn til Groruddalens behov. Til tross for store protester fra lokalbefolkningen og Aker-ansatte.

Arbeiderpartiet hadde regjeringsmakt og gikk god for nedleggelsen. Lokalpolitikerne ble overkjørt av OUS og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Oslo Ap innså de var lurt

Konsekvensen var at akuttmottaket på Akershus universitetssykehus (Ahus) ble sprengt. Bydelene som sokner til Ahus har ikke lenger fast akuttsykehus og pasienter fra Alna, Stovner og Grorud må sendes til andre sykehus i Oslo og Akershus når det er fullt på Ahus. Det er det ofte. De andre sykehusene har ikke journalene våre. De er på Ahus og må sendes derfra.

OUS greide seg ikke uten bygningene på Aker, til tross for at helseforetaket var blitt kvitt ansvaret for tre Groruddals-bydeler. Av 1.200 ansatte på Aker har OUS fortsatt 930. Aker-tomta kunne ikke selges for å realisere OUS-direktør Bjørn Eriksteins drøm om et Campus Oslo, som skulle strekke seg fra Gaustad til Blindern på lokk over Ringveien.

Oslo Arbeiderparti innså at de var blitt lurt.

Oslo Ap ble igjen lurt

I 2015 var situasjonen på Ahus så kritisk at Helse Sør-Øst (HSØ) måtte opprette et kapasitetsprosjekt for Oslo og Akershus sykehusområder. Prosjektet konkluderte i juni 2016, samtidig som ideen om Campus Oslo falt sammen. Da vedtok Helse Sør-Øst at Aker skulle gjenopprettes og Groruddals-bydelene overføres fra Ahus til OUS. Hva som skulle skje med Ullevål ble ikke nevnt.

Helse Sør-Østs administrerende direktør Cathrine M. Lofthus bedyret at utbygging av det nye lokalsykehuset på Aker skulle prioriteres. De fleste trodde at Groruddalen skulle få lokalsykehuset sitt tilbake. Også Oslo Arbeiderparti lot seg lure.

Siden 2016 har Groruddalen blitt holdt for narr.

Direktørene forhaster seg ikke

Overføring av lokalsykehusansvaret fra Ahus til OUS treneres. I forarbeidene til HSØ-vedtaket nevnes 2018 som overføringstidspunkt for bydel Alna. Ahus-ledelsen var mer realistisk og la inn i utviklingsplanen sin at Alna kunne flyttes først i 2020. Nå er overføring av Alna utsatt til 2028/29. Stovner og Grorud er satt på vent på ubestemt tid, til tross for at Ahus vil ha behov for minst 220 flere senger i 2030.

Det er HSØ-direktør Cathrine M. Lofthus som avgjør når Groruddalen skal overføres. Verken hun eller OUS-direktør Bjørn Erikstein forhaster seg. De vil flytte bydelene i Oslo sør til Aker først. Bare slik kan Ullevål tømmes for lokalsykehusansvar, sånn at den høyspesialiserte virksomheten på Ullevål og Rikshospitalet kan samlokaliseres på Gaustad.

Groruddalen er salderingsposten som skal realisere det såkalte målbildet, der avvikling og salg av Ullevål skal finansiere den dårlige og dyre utbyggingen på Gaustad.

Ledelsen i Oslo Ap lar seg blinde

Dette vet ledelsen i Oslo Arbeiderparti. Likevel lar den seg blinde av uforpliktende svada fra Lofthus om samarbeid med kommunen.

— Ingenting ved målbildet er til hinder for at alle de fire Groruddalsbydelene kan flyttes til Aker, sier HSØ-direktør Cathrine M. Lofthus, men vokter seg vel for å si noe om når.

— Er det sånn at dere ikke tror på helsemyndighetene i dette landet, spurte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da OUS-utbyggingen, overføring til Aker og bydelsfordeling var til behandling i bystyret. Ap og Høyre var de eneste partiene som ikke ville utrede bruk av Ullevål.

Etter at helsebyråkratene har underslått kapasitetsbehovet, fortidd planene om nedlegging av Ullevål, trenert overføring av Groruddalen, truet med å la være å bygge ut på Aker og dekket seg bak helseminister Bent Høie (H) når han følger de råd og anvisninger de samme helsebyråkratene gir ham, vil altså ledelsen i Oslo Arbeiderparti ha oss til å stole på dem.

Groruddalen står samlet om Ullevål

Det gjør vi selvfølgelig ikke. Alle bydelsutvalgene i Groruddalen har forstått sammenhengen. Og alle bydelsutvalgene ber om utredning av Ullevål som alternativ til Gaustad, fordi opprettholdelse av akutt- og lokalsykehus på Ullevål er en forutsetning for å kunne overføre alle de fire bydelene i Groruddalen til Aker innen det neste tiåret er omme. I likhet med de fleste bydelsutvalgene i Oslo vil Groruddalen prioritere utbygging av Aker og har innvendinger mot bydelsfordelingen til Helse Sør-Øst.

Ledelsen i Oslo Arbeiderparti overkjører enstemmige vedtak i bydelsutvalgene, og er i ferd med å la seg lure for tredje gang. Spørsmålet er om Oslo Arbeiderpartis partilag i Groruddalen og resten av Oslo aksepterer det.