DEBATT

— Espira krevde summer som lå mer enn dobbelt så høyt som normal pris, sier Inga Marte Thorkildsen (SV).
— Espira krevde summer som lå mer enn dobbelt så høyt som normal pris, sier Inga Marte Thorkildsen (SV).

- Skolebyråd Inga Marte Thorkildsens logikk står til stryk

— Skolebyråd Inga Marte Thorkildsens (SV) regnestykker ser muligens fine ut hvis det eneste målet er å gi ideologisk motiverte beslutninger et skinn av rasjonalitet. På en eksamen ville derimot skolebyrådens tall dårlig tålt et møte med sensor.

Publisert

I et innlegg i Vårt Oslo gjør byråden for oppvekst og utdanning, Inga Marte Thorkildsen (SV), et forsøk på å forsvare at skattebetalerne i Oslo skal betale prisen for at en barnehage skal være i kommunal drift i stedet for i privat.

Saken handler om at Oslo kommune, som i andre sammenhenger hevder at koronakrisen nærmest er i ferd med å tømme kommunekassa, gladelig blar opp 65 millioner kroner for å kjøpe en barnehage som kommunen nekter det anerkjente Espira-konsernet å drive.

— Tallet flere hundre millioner feil

Thorkildsen viser i sitt innlegg til en rapport der det er konkludert med at private barnehager i Norge får en milliard kroner mer til å dekke pensjonskostnader enn de bruker på pensjon. Hun karakteriserer bruken av skattepenger som sjokkerende.

Først vil jeg kort nevne at tallet hun viser til er flere hundre millioner kroner feil. Lillevold & Partners, som er et av de mest kompetente aktuarmiljøene i Norge, har regnet ut at pensjonskostnadene i et representativt utvalg private barnehager i snitt er på 11,5 prosent av lønnskostnadene, ikke på 7,7 prosent som regnestykket forutsetter.

Dette er uansett ikke veldig relevant. Det viktige her er at skolebyrådens konklusjon bygger på en logikk som står til stryk.

— Det offentlige sparer på å bruke private

Hun hopper effektivt bukk over at kommunen betaler mye mer til pensjon per barnehageplass til sine egne barnehager enn til de private barnehagene (uten at dette gir bedre pensjonsytelser til de ansatte).

Mens Thorkildsen later som om det å overta private barnehager kan gi kommunen bedre økonomi, vil altså effekten være den stikk motsatte.

Agenda Kaupang har regnet ut at det offentlige hvert år sparer om lag 2,3 milliarder kroner på å bruke private barnehager i stedet for bare kommunale. Omsatt i offentlig velferd, så vil det koste kommunene rundt 3.000 sykepleierstillinger å rekommunalisere hele barnehagesektoren.

— 23 millioner dyrere enn om Espira fikk drive

Til den aktuelle saken rundt barnehagen som kommunen har kjøpt på Økern, må ingen tro at det handler om å gi mer velferd for skattepengene.

Et svært forsiktig anslag viser at det i løpet av en tiårsperiode vil koste skattebetalerne i Oslo cirka 23 millioner kroner mer å ha denne ene barnehagen i kommunal drift, enn om Espira fikk lov til å drive den.

Det finnes ingen indikasjoner på at private driver dårligere barnehager enn Oslo kommune. Private barnehager i Oslo har minst like høy bemanning, vesentlig lavere sykefravær, og litt mer fornøyde foreldre enn kommunale barnehager.

Med andre ord: For 23 millioner kroner ekstra får innbyggerne en barnehage som i beste fall er like bra som den ville vært med privat drift.