DEBATT

Ungdommene ved Jordal fritidsklubb har selv stått for det meste av oppussingen ved klubben.
Ungdommene ved Jordal fritidsklubb har selv stått for det meste av oppussingen ved klubben.

– Pandemi eller ei. Ungdomsklubbene bør åpnes opp

Ungdommer som ikke har så mye annet, trenger åpne steder og trygge voksenpersoner. Dette er ikke tilbud som kan slås på og av.

Publisert Sist oppdatert

Da korona-viruset kom til Norge rammet det Oslo hardt. I likhet med de fleste aktiviteter ble ungdommers dag- og fritidstilbud stengt. Både økonomisk, ved at loppemarkeder, dugnadsjobber og turneringer ble avlyst, men kanskje viktigst gjennom viktige tilbud som forsvant.

Arenaer for sosialisering, fysisk utfoldelse, trening og musikk ble borte over natta. Arenaer der man kan utfolde seg, dekke naturlig behov som barn og ungdom har for utfoldelse og sosialisering. Bli sett og utvikle seg.

Mange barn og unge sto uten disse tilbudene også før korona. Vi leser om at antall bekymringsmeldinger til barnevernet har gått ned samtidig som krisetelefoner får økt pågang. Det er alarmerende. Det er en konsekvens av at barn og ungdom omgås færre vokse som kan melde ifra.

Kan få langvarige konsekvenser

Vi risikerer at gruppen ungdom som står utenfor ungdomstilbudene blir betydelig større etter korona-krisen. Vi er bekymret for at det vil føre til økt rekruttering til ungdomskriminalitet, mer utenforskap, frafall fra skolen og senere tilknytningen til arbeidslivet.

Dette kan få langvarige konsekvenser. På samfunnets viktigste arena må det være mulig å tilpasse aktivitet til smittevern. Ingen krise blir mindre av at barn og ungdom overlates mer til seg selv. Vi må gjøre det vi er best til når endring melder seg, tilpasse oss.

Den 20. april kom det en rapport til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad som forteller at det er over 220 000 sårbare barn i Norge. Rapporten ble liggende i ro i to uker før tiltakene kom. Her har vi ingen tid å miste.

Oslo er sårbart

Den åpenbare løsningen er å åpne opp ungdomstilbudene igjen. Det må legges opp til organiserte og uorganiserte aktiviteter i frivillig, privat og kommunal regi. Vi trenger ungdomsklubben like mye som idrettsklubben. Vi trenger korpset, nabolagsfestivalen, kode-klubben, basketballkurven og fotballmålet.

Oslo er i en svært sårbar posisjon. Vi har større forskjeller, mer utenforskap og nedstengingen har større og mer langvarige konsekvenser her enn andre steder.

Vi forventer derfor at regjeringen kommer på banen med langsiktige planer for hvordan ungdommen ikke skal lide unødvendig, med smittevernvennlige utgaver av det ungdomstilbudet vi trenger. Ikke alle ungdommer spiller korps, ikke alle er med i AUF.

Ungdommer som ikke har så mye annet trenger åpne steder og trygge voksenpersoner. Dette er ikke tilbud som kan slås på og av. Det er tilbud som må jobbe godt over mange år for å få resultater. Pandemi eller ei. Ungdomsklubbene bør åpnes opp.