- For å klare hele skoleløpet og deretter arbeidslivet, må vi motivere elevene sier skribenten. Foto: Scanpix
- For å klare hele skoleløpet og deretter arbeidslivet, må vi motivere elevene sier skribenten. Foto: Scanpix

– Elevenes motivasjon synker i osloskolen. Elevene trenger en mer praktisk og variert skolehverdag

I motsetning til det rød-grønne byrådet, mener Oslo Høyre at dersom elevene skal oppleve mestring, er ikke nøkkelen å fjerne vurderingssituasjonene. Kartleggingsprøvene er svært viktige for å lykkes.

Publisert

For å klare hele skoleløpet og deretter arbeidslivet, kreves motivasjon. Motivasjon til å lære seg nye ting og til å være nysgjerrige og kunnskapssøkende.

Motivasjonen henger sammen med både læringsresultater og frafall på videregående. Men tall fra Elevundersøkelsen viser at osloelevenes motivasjon har vært synkende i flere år, både på 7. og 10. trinn og VG1.

Forskningen viser at de fire viktigste forholdene som har betydning for elevenes motivasjon:

  1. positiv holdning til utdanning og læring
  2. praktisk, variert og relevant opplæring
  3. mestring og god vurderingspraksis
  4. trivsel og gode relasjoner

En mer variert skoledag

Mestring av grunnleggende ferdigheter er helt avgjørende for elevenes motivasjon. Dersom elevene ikke forstår hva læreren sier eller synes det er uoverkommelig å lese tekster i en lærebok, er det svært vanskelig å motivere seg til noen form for undervisning.

Om lag én av fem elever går ut av osloskolen uten å mestre norsk godt nok til å ha forutsetninger for å oppnå fag- eller studiekompetanse. Dersom Oslo ikke blir bedre på å gi tilpasset undervisning, kompetanseløft for lærere og ekstra hjelp til de som behøver det, vil man aldri lykkes med å gjøre skolen motiverende for alle elevene.

Høyre ønsker derfor flere tiltak som kan gjøre skolehverdagen mer praktisk og variert i alle fag. Nøkkelfaktorer for å lykkes med dette er tilstrekkelig med ressurser og kompetanse.

Prøver og kartlegging nødvendig

Læremidler til bruk i praktisk undervisning skal ikke være avhengig av foreldrebetaling, slik man dessverre har sett på flere skoler. Samtidig må det understrekes at nye undervisningsmetoder ikke er et mål i seg selv, men et middel for å sikre at alle elever lærer. Man må derfor ikke glemme at mange elever også lærer godt gjennom tradisjonelle læringsmetoder.

I motsetning til det rød-grønne byrådet, mener Oslo Høyre at dersom elevene skal oppleve mestring, er ikke nøkkelen å fjerne vurderingssituasjonene, men å gi tilpasset undervisning og sette realistiske mål. I dette arbeidet vil nettopp kartlegging være svært viktig for å lykkes.

Vi er likevel enig med byrådet i at det er viktig at den enkelte skole og lærer har et reflektert forhold til prøver og kartlegging, og vi er positive til mer involvering av elever og foresatte i vurderingsarbeidet.

Veilederteam for digital læring

Høyre er opptatt av at alle skoler har tilstrekkelige økonomiske ressurser til å betale for læremidlene som er nødvendig for variert og praktisk undervisning. Byrådet må derfor legge til rette for at flere lærere kan ta kurs i digital læringsteknologi og etablere et eget veilederteam for bruk av læringsteknologi, som tett følger opp enkeltskoler.

Målet er at alle elever tilegner seg ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å mestre eget liv og kan delta i arbeid og i sosiale fellesskap på en god måte.

Powered by Labrador CMS