DEBATT

Fra venstre: Kai Andre Sunde/OMOD, Akhenaton de Leon/OMOD, Marita Holmeset Varpe/Norsk Folkehjelp, Ammal A. Haj/Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Hersi Mohamud/Agenda X, Inka Torvund/Rødt Sagene, Berit Aaker/Rødt Sagene, Sverre Aasbø/Rødt Sagene, Sissel Weholdt/Rødt Sagene, Reza Rezaee/Rødt Sagene, Debby Wanja/African Students Association og Adam Rogers Ali/OMOD.
Fra venstre: Kai Andre Sunde/OMOD, Akhenaton de Leon/OMOD, Marita Holmeset Varpe/Norsk Folkehjelp, Ammal A. Haj/Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Hersi Mohamud/Agenda X, Inka Torvund/Rødt Sagene, Berit Aaker/Rødt Sagene, Sverre Aasbø/Rødt Sagene, Sissel Weholdt/Rødt Sagene, Reza Rezaee/Rødt Sagene, Debby Wanja/African Students Association og Adam Rogers Ali/OMOD.

– Vi vet at etnisk profilering skjer. Vi krever en kvitteringsordning inn i regjeringsplattformen

Vi vet at det skjer. Etter 30 års kamp mot politiets overkontroller av ungdommer med minoritetsbakgrunn, er det på høy tid at den nye regjeringen og Stortinget gjør noe.

Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) har gått i bresjen for at alle som blir stoppet av politiet skal få en kvittering for hvorfor de stoppes og med informasjon om tjenestenummeret til den som kontrollerer, samt tid og sted.

På et folkemøte i Bjølsenparken i september, arrangert av Rødt Sagene, ble kravet om å få en kvitteringsordning satt på dagsordenen av organisasjonene OMOD, Agenda X, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, African Students Association samt Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken.

Denne uken samlet representanter fra organisasjonene og Rødt Sagene seg til nytt møte for å diskutere hvordan de kan få lovfestet kvitteringsordningen. De uttrykte stor støtte til Oslo byråd som ønsker å prøve ut kvitteringsordningen med et prøveprosjekt i kommunen, men at dette ikke er nok. Ordningen må bli nasjonal.

Kritikk fra Europarådet

Vi må få en kvitteringsordning nå uten å måtte sette ned nye utvalg som skal «se på mulige tiltak». Det er godt dokumentert at ungdom med minoritetsbakgrunn ikke stoler på at politiet vil bistå dem ved behov.

Denne gruppen opplever å bli stanset i politikontroller hyppigere enn ungdom uten minoritetsbakgrunn, og å bli mistenkeliggjort uten grunn. Dette er et demokratisk problem siden praksisen vil kunne forsterke følelsen av utenforskap.

Europarådet har tidligere kritisert Norge for etnisk profilering. Norge har heller ikke fulgt opp anbefalinger fra FNs rasediskrimineringskomite med tanke på å forebygge etnisk profilering.

Må inn i regjeringsplattformen

En kvitteringsordning støttes blant annet av organisasjonene Likestillingsombudet og Amnesty Norge og de politiske partiene Rødt, SV og MDG. I tillegg signerte 29.000 under Black Lives Matter-demonstrasjonene i fjor, på et opprop for en kvitteringsordning.

Det viser hvor sterkt engasjement mange har rundt problematikken. Den nye regjeringen vil tjene på ved å få en slik ordning inn i sin regjeringsplattform.

Avmakt og fortvilelse

Våre innbyggere, våre ungdommer trenger å ha et verktøy som aktivt motarbeider og forebygger etnisk profilering.

Vi vet det skjer, og vi må gjøre noe for å motvirke det. Det er på tide å stille opp for dem som etter gjentatte ganger, med kontroll, sitter igjen med en følelse av avmakt og fortvilelse; hvorfor meg?

Overkontroll skaper slitasje, frustrasjon og fremmedgjøring. Dette er ikke ønskelig for noen, og som vi kommer til å følge opp tett helt til vi har fått et vedtak i Stortinget.

Powered by Labrador CMS