Foto: Pixabay / Miloslav Ofukany
Foto: Pixabay / Miloslav Ofukany

– Høyre svikter de yngste elevene med deres såkalte kunnskapsskole

Publisert

Overfylte klasserom, overdreven detaljstyring, standardisering av undervisningen
og testhysteri. Der har du Høyres såkalte "kunnskapsskole", skriver SV's Kari Elisabeth Kaski.

Den norske skolen er svært god. Problemet er at lærerne har for lite tid til hvert enkelt elev.

Neste uke vil mange 5- og 6-åringer stille forventningsfulle til sin aller første skoledag. De fleste må dessverre dele læreren sin med alt for mange andre barn. Ferske tall fra Utdanningsforbundet viser at hver tiende førsteklassing opplever å måtte dele læreren sin med 23 andre barn.

Ille i Oslo

De største klassene finner vi i de største byene, og i Oslo har det vært riktig ille. Gjennom en årrekke har Høyre sviktet Oslos barn og unge gjennom systematiske kutt i skolebudsjettene.

I perioden 2011–15 betalte Høyre-byrådet bare 80 prosent av kostnaden for nye elever. Dette ga kutt i skolene på totalt 116 millioner kroner i perioden 2011-15. Resultatet var strammere budsjettrammer og kutt, som blant annet gikk ut over lærertettheten. 50 lærerstillinger forsvant ut av Oslo-skolen hvert år siden 2011, og det til tross for at elevtallet gikk opp. 28 førsteklassinger med bare én lærer har vært helt vanlig på mange skoler i Oslo under Høyre-regimet.

Et utall læremål

Under Høyre-byrådet var det ikke bare klassestørrelsen som økte i Oslo, det gjorde også den totale mengden mål, testing og kontroll.

Den måten Høyre-politikere ønsker å styre skolen på, stjeler tid fra lærerne, og fører til ensretting av undervisningen. Når skoledagen hele tiden må tilpasses et utall detaljerte læremål og neste test, blir resultatet en standardisering av skolen, det motsatte av en skole med rom for å ta hensyn til ulike barn og deres behov.

Og nå ønsker Høyre å lappe på skadene. I et leserinnlegg i Vårt Oslo 4. august framhever
kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at regjeringen nå ønsker "å sikre alle elever tilpasset opplæring tidlig i skoleløpet." Det er bare så paradoksalt at han samtidig er mot en lærernorm som nettopp ville sikret mindre klasser og tettere oppfølging.

Sv ønsker ikke en slik skole

For å oppsummere: Dersom du kutter i skolebudsjettene, innfører stykkprisfinansiering, fyller klasserommene til randen med elever og kombinerer dette med overdreven kontroll, detaljstyring og testhysteri, da får du det Torbjørn Røe Isaksen velger å kalle for "kunnskapsskolen".

Kunnskapsministeren skal selvfølgelig få kalle politikken sin for hva han vil, men jeg skal gi ham helt rett i én ting: En slik skole ønsker ikke SV.

Unger trenger å bli sett

Unger trenger å bli sett. Elever trenger en kvalifisert lærer som har nok tid til hver enkelt. Nok tid til å gi dem oppmerksomhet, omsorg, veiledning og tilrettelagt undervisning gjennom hele skoleløpet.

Dette er umulig å få til for en ungdomsskolelærer som står alene i et klasserom med 30 elever, eller en kontaktlærer i grunnskolen med ansvar for 26 førsteklassinger. Konsekvensene er at læringsmiljøet blir dårligere og at alt for mange faller utenfor.

God tilgang til gode skoler

Fellesskolen skal ikke forsterke ulikhetene mellom unger. Tvert imot.

Skal vi ha små forskjeller i framtiden, må vi også ha en politikk som sikrer alle barn like muligheter til både å lykkes og til å få hjelp når de trenger det. En god fordelingspolitikk innebærer at alle skal ha god tilgang til gode skoler uansett hvor de bor. Da må vi gjøre noen endringer i måten skolen styres på – både i Oslo og i landet for øvrig.

Flere lærere, færre elever per klasse

Det aller viktigste er å få flere lærere i skolen. Her nytter det ikke med brannslukking og
pakkeløsninger slik regjeringen foreslår. Nei, hvis vi virkelig mener at antall elever i klassene må ned, må vi innføre en nasjonal regel for hvor mange elever man skal kunne presse inn i samme klasserom.

Regelen skal gjelde på den enkelte skole med maks 15 elever per lærer på første til fjerde trinn og maks 20 elever per lærer på femte til tiende trinn.

Da får lærerne mer tid til å følge opp hver enkelt elev, noe som vil heve kvaliteten på undervisningen for alle skolebarn i hele landet, også og i Oslo.

Powered by Labrador CMS