DEBATT

Uavhengig av politisk ståsted håper vi du som bor eller ferdes i bydelen bidrar til å sikre at alle møtes med respekt. Slik slår vi ring om bydelen vår. Slik gjør vi bydelen til et godt sted å bo, skriver artikkelforfatter Gudmund Brede.
Uavhengig av politisk ståsted håper vi du som bor eller ferdes i bydelen bidrar til å sikre at alle møtes med respekt. Slik slår vi ring om bydelen vår. Slik gjør vi bydelen til et godt sted å bo, skriver artikkelforfatter Gudmund Brede.

— Tilgrisingen av skiltet med Ruth Maiers navn er uttrykk for holdninger og handlinger som ikke hører hjemme i bydelen

Noe hærverk handler dessverre om mer. Ruth Maiers plass er en plass et samlet bydelsutvalg i 2020 ga navnet for å markere uretten som ble gjort mot Maier og andre jøder i vår egen by og bydel under krigen.

Publisert

Tirsdag fikk jeg sammen med flere andre lokalpolitikere tilsendt bilde av et tilgriset gateskilt. Slik er lokalpolitikken. Terskelen er lav for å ta kontakt, og det bra. Hvis ikke rett etat allerede er varslet, hjelper vi til med å peke videre - og så er saken som regel løst.

Noe hærverk handler dessverre om mer. For det var ikke et skilt i Theresesgate eller Ullevålsveien som var tilgriset, men skiltet på Ruth Maiers plass. En plass et samlet bydelsutvalg i 2020 ga navnet for å markere uretten som ble gjort mot Maier og andre jøder i vår egen by og bydel under krigen.

Dessverre opplever jøder fortsatt fiendtlige holdninger og handlinger slik vi husker fra skuddene mot synagogen i Bergstien, og nå påminnes om gjennom tilgrisingen av skiltet på Ruth Maiers plass.

Sammen om et felles mål

Felles for de som engasjerer seg i lokalpolitikken er et ønske om å bidra til at bydelen er et godt sted å bo. Og selv om de politiske skillelinjene er der, er målet felles: Alle skal være velkomne, føle seg inkludert og respektert i bydelen vår.

Jeg er glad for å bo en bydel der vi i lokalpolitikken reagerer samlet. Det er en styrke når Venstre, Høyre, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet sammen fremmer og enstemmig gir uttrykk for vårt syn. I bydelsutvalgets møte 22. mars vedtok vi følgende:

Hører ikke hjemme i bydelen

«Bydelsutvalget ga i 2020 plassen i krysset mellom Glückstads gate, Dovregata og Krumgata navnet Ruth Maiers plass etter den østerrikske skribenten og flyktningen som bodde like ved. Maier var en av mange jøder i bydelen som ble deportert og senere drept som ledd i jødeforfølgelsen under andre verdenskrig, og navnsettingen er en viktig markering av uretten som Maier og andre jøder ble utsatt for.

Fortsatt opplever mange jøder fiendtlige holdninger og handlinger. Bydelsutvalget reagerer sterkt på at skiltet med Maiers navn er tilgriset. Det er uttrykk for holdninger og handlinger som ikke hører hjemme i bydel St. Hanshaugen. Bydelsutvalget oppfordrer alle bydelsboerne til å ta avstand fra handlingen og bidra til at alle som bor og ferdes i bydelen opplever å bli møtt med respekt.»

Uavhengig av politisk ståsted håper vi du som bor eller ferdes i bydelen bidrar til å sikre at alle møtes med respekt. Slik slår vi ring om bydelen vår. Slik gjør vi bydelen til et godt sted å bo.

Powered by Labrador CMS