Skal det bli en øvre aldersgrense for å bosette seg på Grünerløkka, undrer eldrerådsrepresentant Eirin Faldet (Ap). Foto: Christian Boger

— Snart ikke plass for de over 70 på Grünerløkka, beklager tidligere stortingsrepresentant

Planene om å fjerne parkeringsplasser fra Grünerløkka kan føre til at eldre ikke kan bo der, frykter eldrerådets Eirin Faldet (73).

I fremtiden bør Grünerløkka miste mange parkeringsplasser for å gi plass til myke trafikanter og kollektivtrafikk, ifølge en ny konseptvalgutredning fra bymiljøetaten.

Mange Grünerløkka-beboere møtte frem på informasjonsmøte om utredningen denne uka, men langt fra alle var like imponert over det som ble presentert.

En av disse var tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Eirin Faldet (73). Som bydelspolitiker og medlem i eldrerådet i bydelen, er hun bekymret over den utviklingen som skisseres i planen.

— Aldersgrense for å bo på Løkka

— Det er flott at byrådet vil satse på sykkel og kollektiv, men hva med de som er kommet litt opp i årene og sliter med å bruke disse fremkomstmidlene. Det virker nesten som det er i ferd med å bli en aldersgrense for hvem som kan bosette seg på «løkka», sier hun.

Den politiske veteranen mener satsingen på kollektiv, sykkel og fotgjengere vil gjøre hverdagen vanskeligere for de eldre i nærområdet.

— Det er ikke alle litt oppe i årene som sykler, og mange er dårlige til bens og kanskje avhengige av bil for å komme seg til viktige avtaler eller i butikken. Når byrådet mener det er mulig for alle å bo på Løkka, er dette en sannhet med modifikasjoner, mener 73-åringen.

Parkeringsplasser og busstopp fjernes

I den framlagte konseptvalgutredningen for de sentrale delene av bydelen går det fram at bymiljøetaten ønsker å redusere antallet parkeringsplasser med to tredjedeler for å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken, samtidig som man skaper et miljøvennlig og nærmest bilfritt bymiljø.

Dette, kombinert med at Ruter i samme slengen vil fjerne buss- og trikkeholdeplassen på Schous Plass, får den erfarne politikeren til å se rødt.

— Hvor mange lårhalsbrudd vil vi få nå. Det er håpløst at Schous Plass holdeplass anbefales nedlagt. Det vil gjøre kollektivtransporten mye vanskeligere tilgjengelig for den eldre garde, hevder Faldet.

— Ikke mot miljøvennlige løsninger

Hun mener at den foreslåtte nedleggelsen av holdeplassen på Schous Plass viser klart at Ruter ikke tenker på kundene, men kun på avgangsfrekvens og økonomi.

— Jeg har ikke noe imot at det satses på miljøvennlige løsninger, men da må forholdene legges til rette for at alle kan bruke disse. Slik det er skissert i denne planen er det en hel generasjon som vil ha problemer med å kunne bevege seg rundt på Grünerløkka i framtiden, om det blir vedtatt, mener hun.

Parkeringsproblemer for hjemmetjenesten

Det er ikke bare de eldre som kan få problemer med den nye planen.

I mangel på parkeringsplasser til fri benyttelse, kan også hjemmetjenesten gå en vanskelig fremtid i møte.

— Når man etter planen skal fjerne to tredjedeler av parkeringsplassene sentralt i bydelen, er jeg bekymret for hjelpetjenester som er avhengig av bil for å nå ut til brukerne, sier eldrerådets leder Guri Lise Rørvik.

— Kan vi for eksempel være sikre på at hjemmetjenesten vil kunne parkere i fornuftig avstand fra brukerne, undrer hun.

— Det blir faktisk enklere å parkere

— Rørvik trenger ikke å bekymre seg for at hjemmetjenesten ikke skal komme enkelt frem til brukerne også i framtiden, mener planarkitekt Anders Hartmann i Norconsult. De står bak utredningen sammen med bymiljøetaten.

Han tror det blir enklere å finne parkering for dem som kommer med bil og skal gjøre korte ærend. Ikke minst gjelder det hjemmetjenesten.

Planen skal nå oversendes byrådet for politisk behandling og de skisserte tiltakene kan ferdigstilles rundt 2025. Reguleringsplanen for Thorvald Meyersgate kommer på høring i mars-april.

Ruter bekrefter flytting av holdeplass

– Svært mange holdeplasser i Oslo ligger nær hverandre, noe som gir lengre reisetid, spesielt for dem som reiser langt, sier Øystein Dahl Johansen, kommunikasjonsrådgiver, Ruter.

Han bekrefter at det i reguleringsplanen for Thorvald Meyersgate er foreslått å legge ned buss- og trikkeholdeplassen ved Schous plass.

– Det er viktig at forslaget om nedleggelsen sees i sammenheng med at reguleringsplanen foreslår å flytte Hausmannsgate holdeplass til Legevakten, som dermed får høy frekvens, sier Johansen.

Beklager tidlige avganger for trikk og buss

– Det er svært beklagelig hvis kunder opplever for tidlig avgang eller å få dørene slått igjen rett foran seg.

En forklaring kan være at trikken eller bussen som kunden opplever kjører for tidlig, egentlig er forsinket. Dette vil oppleves som om avgangen går før rutetida, fordi avgangene er såpass hyppige, sier Øystein Dahl Johansen.

 

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer