Riksadvokatens nye føringer om praktisering av ransakingsreglene har skapt stor usikkerhet.
Riksadvokatens nye føringer om praktisering av ransakingsreglene har skapt stor usikkerhet.

Ny rapport viser at politiet vegrer seg for å ransake

Riksadvokatens nye føringer om praktisering av ransakingsreglene har ført til at politioppgaver ikke utføres. Menge politibetjenter frykter å trå feil.

Publisert

En ny rapport fra Statsadvokaten i Oslo og Øst politidistrikt viser at Riksadvokatens nye føringer om praktisering av ransakingsreglene har skapt stor usikkerhet og ført til at politioppgaver ikke utføres.

Det skriver Politiforum.

Riksadvokaten klargjorde gjennom et brev i april i år regelverket for gjennomføring av ransaking og andre inngrep i mindre alvorlige narkotikasaker.

Innskjerping av praksis

Begge politidistriktene oppfatter brevet fra Riksadvokaten «som en innskjerping av praksis, særlig hva gjelder ransaking og kroppslige undersøkelser».

Nettstedet skriver at dette fører til utilsiktede konsekvenser, blant annet at politioppgaver utføres ikke på grunn av frykt for å gjøre feil.

En utilsiktet konsekvens er at saker som burde forfølges, ikke tas videre. Polititjenestepersoner tør ikke ransake ut fra egne vurderinger, og ved henvendelse til jourhavende får de ikke nødvendig beslutning – selv i saker der vilkårene er oppfylt.

Powered by Labrador CMS