DEBATT

Kjære skolebyråd! Kom gjerne på besøk på Nordvoll skole. Bruk gjerne tid med foreldre og ansatte uten et detaljert program, sier Shahriam Ariafar.
Kjære skolebyråd! Kom gjerne på besøk på Nordvoll skole. Bruk gjerne tid med foreldre og ansatte uten et detaljert program, sier Shahriam Ariafar.

Osloskolen sendte ut følgende melding: «Ikke forsvarlig at alle elevene er på skolen samtidig»

Det er med skuffelse vi mottok beskjed om at skolebyråden altså ikke prioriterer Nordvoll skole og Nordvoll skoles elever.

Publisert

VårtOslo skrev i november at elever med autisme ved Nordvoll skole på Trosterud nektes undervisning. Skolens rektor sendte ut et brev der hun varslet at skolen enkelte dager ville måtte stenge eller avlyse undervisningen. Årsaken var ekstremt høyt sykefravær blant de ansatte.

To dager etter, lovet utdanningsdirektøren hjelp med bemanningskrisen. Målet var å ruste skolen ved sykefravær.

Uforsvarlig for elevene

Forrige uke måtte skolen sende en melding til alle foresatte igjen:

«Vi har arbeidet i lang tid med tiltak for å få ned sykefraværet på skolen, likevel opplever vi at det fremdeles er for høyt.

Dette gjør det vanskelig å ivareta elevenes behov for et trygt og godt skolemiljø (opplæringsloven) og ansattes arbeidsmiljø (arbeidsmiljølovens).

For å ivareta elevene på en god måte kreves det kjent personale med tilstrekkelig kompetanse.

Når det er et svært høyt sykefravær og ikke tilstrekkelig med kjente vikarer på en base, er det ikke forsvarlig at alle elevene er på skolen samtidig.

Det vil derfor være dager hvor enkeltelever ikke kan komme på skolen.»

Kontrabeskjeden fra skolebyråden

Vi på FAU har hatt mye dialog med skoleledelsen. Rektoren gjør alt hun kan for å hjelpe i denne situasjonen, men utdanningsetaten hjalp kun med en lederstilling og oppfølging av ansatte og veiledning av skoleledelsen.

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett sendte et notat om at skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) ville komme på besøk 29. mars. Gleden var stor både hos oss foreldre og skoleansatte.

Byrådsavdelingen hadde allerede valgt tema for besøket: «Norges eneste spesialskole for elever med autisme». Det ble satt opp 1,5 timer til besøket med et nøye planlagt program.

Vi ble veldig glade for at byråden skulle bruke tid for å høre på oss og ansatte og få mer informasjon om utfordringer på en bydekkende skole, landets eneste spesialskole for elever med autisme. Plutselig kom en ny beskjed fra byrådsavdelingen:

«Vi må dessverre gi en kontrabeskjed om skolebesøk fra byråd Holmås Eidsvoll. Byråden vil prioritere å besøke en leksefri skole, og besøk på Nordvoll erstattes dermed av besøk på Lakkegata skole.»

Sårbar gruppe som blir oversett

Jeg har full forståelse at det er snart valg og man prioriterer saker som kan være mer attraktive for velgere, men Nordvoll skole er også en leksefri skole!

Slik situasjonen er nå da er Nordvoll skole også en delvis undervisningsfri skole når elevene ikke kan komme på skolen på grunn av bemanningssituasjonen.

Som bydekkende skole og landets eneste spesialskole for elever med autisme, dekker Nordvoll viktige spesialpedagogiske oppgaver og besitter en helt særegen spesialpedagogisk kompetanse.

Skolens utfordringer skiller seg noe fra andre skolers utfordringer, og skolens elever representerer en sårbar gruppe som ofte blir oversett.

Skolebyråden prioriterer ikke skolen

Det er derfor med skuffelse vi har mottatt beskjed om at det ikke blir noe av skolebyrådens besøk på Nordvoll skole fordi byråden prioriterer å besøke en leksefri skole i stedet.

Skolebyråden prioriterer altså ikke Nordvoll skole og Nordvoll skoles elever.

Kjære skolebyråd! Kom gjerne på besøk på Nordvoll skole. Bruk gjerne tid med foreldre og ansatte uten et detaljert program. Ikke la de mest sårbare elever miste lovpålagt skoletilbud.

Powered by Labrador CMS