Mona Bjørnstad, forhandlingsleder i YS Kommune Oslo.
Mona Bjørnstad, forhandlingsleder i YS Kommune Oslo.

LO, YS og Akademikerne krever ekstra lønnsløft for ansatte i Oslo kommune

— Vi er klare for tøffe forhandlinger. Nå må våre medlemmer i Oslo kommune få et ekstra lønnsløft som sikrer reallønnsvekst, sier forhandlingsleder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Publisert

I dag overleverte Bjørnstad i YS Kommune Oslo kravene på vegne av medlemmene i Oslo kommune, som er et eget tariffområde.

— Vi krever at kommunal sektor får mer enn frontfagsrammen. Kommuneansatte har fått lavere lønnsvekst for tredje år på rad sammenlignet med privat sektor. Dette kan ikke fortsette. Våre medlemmer må ha et ekstra løft i år, sier Mona Bjørnstad i en pressemelding.

— Norsk økonomi går godt, men prisene og rentene stiger, og våre medlemmer får stadig mindre i lommeboka, sier hun.

Dette krever YS Kommune Oslo

  • De krever reallønnsvekst
  • Et ekstra lønnsløft til kommunal sektor
  • Sentral lønnsjustering ved tillegg på lønnstrinn

Bakgrunn for kravet

Den økonomiske veksten i Norge i 2022 var god og prisveksten endte på 5,8 prosent.

YS Kommune Oslo trekker frem at kommunal sektor har hatt en reallønnsnedgang som følge av den høye prisveksten i 2022.

Samtidig har industrien for tredje år på rad fått et høyere resultat enn det som lå i anslaget for frontfagene, påpeker de.

Lønnsforskjellene mellom privat og offentlig sektor har derfor økt. Dette mener YS Kommune Oslo at må det tas hensyn til i årets mellomoppgjør.

Frontfag forklart

  • Frontfaget, som representerer konkurranseutsatt industri, omfatter norske eksportbedrifter som er utsatt for internasjonal konkurranse.
  • Lønnsoppgjørene i Norge er basert på den såkalte frontfagsmodellen. Det betyr at lønnsveksten i internasjonalt konkurranseutsatt industri skal forhandles først.
  • Det man kommer fram til i disse forhandlingene, som skjer mellom LO (Fellesforbundet) og NHO (Norsk industri), utgjør deretter en ramme for resten av oppgjøret.

LO med samme krav

— Vi krever likt lønnstillegg for alle og et løft for de lavtlønte i mellomoppgjøret for Oslo kommune, sier Fagforbundets Per Egil Johansen, som er forhandlingsleder for LO Kommune Oslo.

Kravet til LO og Fagforbundet er en lønnsutvikling på linje med frontfaget 2023.

I frontfaget ble det til slutt enighet om et oppgjør med en ramme på 5,2 prosent.

– Kommunal sektor er blitt hengende etter i lønnsutviklingen i tre år på rad. Det er en utvikling som ikke kan fortsette, sier leder Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo.

De mener at løsningen derfor må være kronetillegg og ikke prosenter.

Hva er forskjell på YS og LO?

  • De store hovedorganisasjonene er sammenslutninger av flere forbund.
  • Den største hovedorganisasjonen er Landsorganisasjonen i Norge (LO).
  • I LO og i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) finnes en blanding av industri- og yrkesforbund.

Akademikerne: Krav om reallønnsvekst

Akademikerne har også startet sine lønnsforhandlingene med Oslo torsdag. De forhandler for over 4.000 høyt utdannede i hovedstaden. De går inn i forhandlingene med krav om reallønnsvekst.

– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier forhandlingsleder for Akademikerne Julius Okkenhaug.

Fristen for å bli enige i kommuneoppgjøret er 30. april klokken 24.00.Powered by Labrador CMS