Ubah Aden, bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti, vil at Oslo skal bli bedre kjent med den internasjonale morsmåldagen.
Ubah Aden, bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti, vil at Oslo skal bli bedre kjent med den internasjonale morsmåldagen.

— I Oslo bor det mer enn 200 nasjonaliteter. Vi bør feire morsmåldagen

Debatt: — Morsmåldagen 21. februar bør være en viktig dag for Oslo kommune og oslofolk. Oslo skal ha rom til alle kulturer og alle språk, og en slik feiring kan bidra til at alle føler seg inkludert, skriver bystyrerepresentant Ubah Aden (Oslo AP).

Publisert

Den internasjonale morsmålsdagen er en årlig begivenhet som markeres over hele verden 21. februar.

Målet er å skape økt bevissthet om flerspråklighet og kulturelt mangfold som en ressurs i en globalisert verden.

I Norge er markeringen lite kjent, og det vil jeg gjøre noe med.

Demper hjemlengselen

I tillegg til å være et middel for kommunikasjon er språk viktig for vår identitet. Morsmålet har en stor innvirkning på individets utvikling.

Nelson Mandela sa en gang: «Hvis du snakker med en mann på et språk han forstår, går det til hodet på ham. Hvis du snakker til ham på språket hans, går det til hjertet hans.»

For personer som bor et sted der eget morsmål ikke er utbredt, blir morsmålet en måte å kommunisere med landet sitt på, holde kulturen i live og dempe hjemlengselen.

Truet språkmangfold

Det språklige mangfoldet er i økende grad truet fordi flere språk forsvinner.

Ifølge UNESCO har vi over 6000 ulike språk i verden, men et mindretall brukes i utdanning og i det offentlige. 43 prosent av verdens språk står i fare for å forsvinne dersom man ikke arbeider aktivt for å beholde dem.

Bakgrunnen for markeringen knytter seg til delingen av India, der det som i dag er Bangladesh ble en del av Pakistan. Dagen har blitt markert over hele verden siden 2000.

Over 200 nasjonaliteter i Oslo

I Norge er dessverre kjennskapen til markeringen lav. Selv her i Oslo, hvor 200 ulike nasjonaliteter er representert, feires det beskjedent. Det må endres.

Det bør være en dag hvor vi feirer med stolthet og synliggjør ressursen som det flerkulturelle mangfoldet representerer og bringer inn i byen vår.

Viktigheten av morsmålsopplæring

Som skolepolitiker for Arbeiderpartiet har morsmålsopplæring vært et område jeg har vært engasjert i lenge.

Jeg er overbevist om at å styrke opplæring på eget morsmål skaper inkludering, forbedrer læringsutbytte og faglige prestasjoner.

Flerspråklig opplæring basert på morsmålet gir alle elever mulighet til å ta full del i samfunnet. Det fremmer gjensidig forståelse og respekt for hverandre og bidrar til å bevare språklig kulturarv.

Noe å glede seg til

Årets morsmålsfeiring den 21. februar er virkelig noe å glede seg til.

Organisasjoner som NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring), Leser søker bok, Nasjonalbiblioteket, Deichman og Norsk barnebokinstitutt går sammen for å lage en uforglemmelig markering hvor både barnehagebarn, skoleelever og voksne skal delta.

Målet er at neste års markering blir enda større.

Powered by Labrador CMS