Regjeringen trygger nå finansieringen av en T-banetunnel i Oslo.
Regjeringen trygger nå finansieringen av en T-banetunnel i Oslo.

Går inn med ekstra penger til ny T-banetunnel i Oslo

To tredeler av kostnadene til Fornebubanen og ny T-banetunnel i Oslo skal nå dekkes av staten.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har satt av nær en milliard kroner i statsbudsjettet til å dekke en rekke store kollektivprosjekter i de største byene, skriver Samferdselsdepartementet.

Til sammen går det seks milliarder kroner til å følge opp byvekstavtalene for Osloområdet, Bergensområdet, Trondheimsområdet og Nord-Jæren.

I tillegg er det satt av midler til å redusere billettpriser, bygge gang- og sykkelveier og andre tiltak i de fire største byene.