Kollektivreiser i ferd med å erstatte bilen i hovedstaden

Innen utgangen av året skal kollektivtransporten ha null CO2-utslipp. Fra 2021 skal det kun benyttes fornybar energi eller elektrisitet i hovedstaden.

Publisert Sist oppdatert

Totalt var det 398 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2019. I Oslo var veksten i kollektivreiser for 2019 på 2,8 prosent, sammenlignet med 2018.

Det er bussene som transporterer flest passasjerer, med 180 millioner påstigninger. Deretter kommer T-banen med 119 millioner påstigninger, og trikken med 53 millioner.

Kollektivandelen av motoriserte reiser var i 2019 på 39,4 prosent, som indikerer at trenden fortsetter med at kollektivtrafikken styrker seg sammenlignet med bilen. I 2018 var kollektivandelen 38 prosent.

Slutt på CO2-utslippene

I alt 74 prosent av befolkningen i Ruters område gir uttrykk for at de er tilfredse med kollektivtilbudet. Befolkningens tilfredshet er dermed stabil, sammenlignet med 2018.

Innen utgangen av året skal ikke kollektivtransporten ha noen CO2-utslipp, da det kun skal benyttes fornybar energi eller elektrisitet fra neste år. I 2019 ble fornybarandelen 64 prosent, en økning på seks prosent fra 2018.

Utlippsfritt i 2028

Ruters kollektivtilbud ble utvidet i 2019, så det ble totalt kjørt flere kilometer enn året før. Likevel gikk CO2-utslippene fra kollektivtransporten ned med 7110 tonn. Reduksjonen tilsvarer utslippene fra 4400 dieselbiler.

I 2028 skal all kollektivtransport være utslippsfri, og ved utgangen av 2019 var nærmere 42 prosent av andelen kjørte kilometer gjort med elektriske transportmidler.