Avgiften på biodiesel ble økt i fjor, og vil ifølge et internt notat Aftenposten har fått tilgang til, koste Ruter 750 millioner kroner.
Avgiften på biodiesel ble økt i fjor, og vil ifølge et internt notat Aftenposten har fått tilgang til, koste Ruter 750 millioner kroner.

Byrådet lovet å gjøre Ruters kollektivtransport utslippsfri. Nå bytter selskapet tilbake til fossil diesel

Årsaken til at Ruter planlegger å gå fra biodiesel til fossilt drivstoff, er en økning av avgiften på biodiesel. Den såkalte veibruksavgiften på flytende biodrivstoff ble innført i fjor.

Publisert

Ifølge et internt notat som Aftenposten har fått tilgang til, kan avgiftsøkningen øke Ruters utgifter med rundt 750 millioner kroner.

Oslo kommune er største eier i kollektivselskapet Ruter. Selskapet planlegger i første omgang å bytte fra biodiesel til fossil diesel på busser i Akershus.

Powered by Labrador CMS