DEBATT

Eksterne eksperter bør komme på banen i forbindelse med lekkasjene i Oslo, mener Roger Dyrøy.
Eksterne eksperter bør komme på banen i forbindelse med lekkasjene i Oslo, mener Roger Dyrøy.

– Selv ikke Bergen kommer i nærheten av vannsløseriet som foregår i hovedstaden

En lekkasjerate på 40 prosent tyder på at kommunen ikke har kontroll, særlig når det bare for noen år tilbake (2015) lå på 30 prosent, altså en økning i lekkasjer på mer enn 1 prosent per år.

Publisert

I 2019 ble Askøy rammet av en vannskandale. Men ingen så ut til å innse alvoret, selv ikke etter at flere var blitt syke og noen faktisk døde av kommunens drikkevann. Askøy kommune flagget som aldri før, på full stang!

Det er mange likheter nå. Det er mye som tyder på at det går feil vei i hovedstaden. En lekkasjerate på 40 prosent tyder på at kommunen ikke har kontroll, særlig når det bare for noen år tilbake (2015) lå på 30 prosent, altså en økning i lekkasjer på mer enn 1 prosent per år.

Direkte inkompetanse

Det er forstemmende å se Raymond Johansen gå ut offentlig slik han gjør, og nærmest kreve at folk ikke vasker seg mer enn to minutter (i dusjen!). Byrådet later til å ha tatt seg vann over hodet, for å bruke en passende klisje. Det skinner klart og tydelig gjennom at det er en viss hovmodighet, om ikke direkte inkompetanse.

Egentlig ganske utrolig at ikke flere skriver om det som foregår i hovedstaden, særlig med vannet, men også hva angår strøm og bortforklaringene på nedtapping av vannmagasinene på fjellet.

Skandale på flere nivåer

Det snakkes om klima og miljø, men hva gjør egentlig kommunen for å redusere den grusomme sløsingen?

For ikke å snakke om feilprioriteringen med den grandiose reservevannforsyningen, som viser seg å være en skandale på flere nivå da de har gått i gang med et gigantisk prosjekt som også lekker med flere milliarder kroner i overskridelser allerede i startgropen.

Oslo har en mengde vannkilder og blir muligens nødt til å bygge ut noen av disse i tillegg, i påvente av at reservevannskilden tidligst står ferdig i 2028.

Sløseri i hovedstaden

Det springende punktet for mange av byene i Norge er lekkasjeraten, men selv ikke Bergen kommer i nærheten av sløseriet som foregår i hovedstaden.

Til sammenligning har Oslos lekkasjer økt nesten tilsvarende Bergens totale lekkasjerate på tolv milliarder liter renset drikkevann. Da blir det nærmest en parodi å snakke om klimaproblemer.

Sterkere lut trengs

En økning i lekkasjeraten hvor så store mengder allerede lekker ut er grunn til bekymring. Økningen er større enn fornyingen på 1 prosent. Som vist i diagrammet kan man se Oslo/Askøy side om side, og spørsmålet mitt er følgende:

Er dette nok en ny varslet skandale? Nå trengs det sterkere lut, og her bør Regjeringen komme på banen med midler til eksterne eksperter og få kontroll på lekkasjene. Oslo kommune har vist at de ikke evner dette på egenhånd.

Det virker som om politisk symbolikk betyr mer for dem enn økonomi og fornuft.

Powered by Labrador CMS