DEBATT

Simen Bondevik, St. Olavs kirke og moskeen i Åkebergveien.
Simen Bondevik mener at det å legge til rette for utøvelse av personlig tro eller livssyn er en oppgave Oslo kommune bør prioritere høyere.

– Uansett hva du tror eller ikke tror på, skal du være trygg og velkommen i byen vår

Oslo har et unikt tros- og livssynsmangfold, med positiv sameksistens og lite gnisninger. Dette religiøse mangfold er en styrke for byen vår, som vi politikere er nødt til å hegne om.

Publisert

Det er svært sjeldent vi ser Oslos folkevalgte politikere løfte saker som handler om tro- og livssynssamfunn i Oslo sine vilkår og byens religiøse mangfold. Det synes jeg er trist.

Religiøs tilknytning er en menneskerett, og for mange en grunnleggende del av det å være et menneske. Vi i Partiet Sentrum mener at det å legge til rette for utøvelse av personlig tro eller livssyn er en oppgave Oslo kommune bør prioritere høyere. Religion og livssyn bør ha en naturlig plass i samfunnet vårt, også i det offentlige rom.

Uansett hva du tror eller ikke tror på, skal det være trygt å praktisere troen din eller livssynet ditt i Oslo. Hatkriminalitet, hets og diskriminering mot muslimer, jøder og andre religiøse minoriteter må bekjempes. All den tid troende mennesker i byen vår blir utsatt for dette, kan vi ikke med rette kalle oss en livssynsåpen by. Her trengs politisk handlekraft!

Koranbrenning må stanses

Aksjoner med koranbrenning og hatrop er noe av det som provoserer meg aller mest i byen vår. Det er direkte hatytring rettet mot muslimer, og som regel ledsaget av eksplisitte ønsker om å innskrenke deres religionsfrihet og grunnleggende trygghet.

Som jeg tidligere har skrevet i Vårt Oslo; hver gang en koran brennes uten at det møter tydelig motstand, blir det litt mindre trygt for muslimer i Oslo.

Derfor trenger vi folkevalgte lokalpolitikere som tør å ta til orde mot koranbrenning og som gjennom politisk handling prioriterer arbeidet for et livssynsåpent samfunn. Trossamfunn må få gode levekår, og mulighet til å gi sine medlemmer et godt tilbud, uavhengig av medlemmenes privatøkonomi.

Må få utøve sine åndelige liv

Vi i Partiet Sentrum foreslår blant annet å styrke kommunal støtte til trossamfunn med fem prosent utover lønns- og prisvekst. Vi vil også gi tilskudd til å energiøkonomisere gamle bygg, trossamfunn har ofte gamle og store rom og ikke tilstrekkelig økonomi til å gjøre nødvendige oppgraderinger uten noe hjelp.

Videre mener vi at trossamfunn må få tilgang til offentlige rom der det trengs, og aktivt involveres i planleggingen av ny byutvikling.

Det er også viktig å sikre nødvendig religiøs betjening på alle kommunens sykehjem. Alle beboere på sykehjem skal få oppfylt rettighetene sine til å få leve og utøve sitt åndelige liv, også når de ikke lenger selv er i form til å oppsøke sine hellige rom.

Minoriteter er ekstra utsatt

Oslo har et unikt tros- og livssynsmangfold, med positiv sameksistens og lite gnisninger. Dette religiøse mangfold er en styrke for byen vår, som vi politikere er nødt til å hegne om. Derfor mener vi i Partiet Sentrum at tiden er inne for å utarbeide en ny egen handlingsplan for religiøse minoriteter i Oslo. Alle skal møtes med respekt, verdighet og trygghet i byen vår.

I tillegg må lokalpolitikerne i Oslo følge opp det gode arbeidet som allerede er gjort. I 2020 kom rapporten “Tro det eller ei”, om fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo. Dette utvalget kom med en rekke konkrete anbefalinger som lokalpolitikerne bør iverksette og sikre.

Dersom vi i Partiet Sentrum blir valgt inn i bystyret til høsten, kommer vi til å aktivt arbeide for at Oslo skal være en livssynsåpen by. Uansett hva du tror eller ikke tror på skal du være trygg og velkommen i byen vår. Da trenger vi politikere som prioriterer dette feltet, både i økonomi og med politisk oppmerksomhet.

Powered by Labrador CMS