DEBATT

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sammen med fjerdeklassingeen Lykke Gansås Jonassen (t.v) og Thelma Klyve Velardez. Bak står helsebror Naresh Kumar Chura.
Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sammen med fjerdeklassingeen Lykke Gansås Jonassen (t.v) og Thelma Klyve Velardez. Bak står helsebror Naresh Kumar Chura.

– Osloskolen går bra!

Ikke tro på politikere som sier at elever og lærere i osloskolen plutselig har blitt mye dårligere. Dere vet bedre.

Publisert

De siste månedene har det blitt reist kritikk mot Osloskolen i media. Noe er berettiget. Jeg lytter til alle lærere, foreldre, elever og rektorer som kommer med innspill på hvordan vi kan bli bedre. Men det er ingen grunn til å svartmale utviklingen. Tvert imot.

Osloskolen har de beste resultatene i hele landet på nasjonale prøver. Eksamensresultatene i grunnskolen og videregående har økt betydelig de siste åra. Karakterene på grunnskolen var rundt landssnittet for fire år siden, nå er de godt over. Karakterene på videregående har økt siden 2015, og flere gjennomfører videregående skole.

Sosiale forskjeller spiller inn

Samtidig er forskjellene alt for store, og dette henger tett sammen med forskjeller i levekår. Mens nesten alle fullfører på noen videregående skoler, er det under halvparten på andre. Det er den virkelige krisen vi må ta tak i, og da må også høyresida innse at sosiale forskjeller og skoleforskjeller henger sammen.

Skal alle lykkes i skolen, kan ikke regjeringas politikk for økte forskjeller få fortsette.

Når barn og unge mislykkes i utdanningssystemet, får det enorme konsekvenser. Det gjør noe med barna, med familiene deres, det gjør noe med skolene de går på og med de ansatte som får følelser som avmakt og utilstrekkelighet i stedet for mestring og mening. Å dytte elever ut av utdanningssystemet koster oss enorme summer, som vi ikke burde ta oss råd til.

Flest mulig skal bestå

Det er derfor et av våre aller viktigste mål for osloskolen handler om akkurat det: At flest mulig skal kunne fullføre og bestå et utdanningsløp. Sammen med blant annet målet om at alle skal lære seg grunnleggende lese-, skrive-, og regneferdigheter tidlig i skoleløpet, utgjør det en klar retning for alle som jobber i skolen.

Det er derfor vi har satt inn så mange ekstra lærere, løftet dem faglig og fordelt ressursene så det blir mest til dem som trenger det mest.

Jeg er stolt

Min beskjed til alle foreldre, elever, lærere og andre ansatte som jobber i osloskolen er: Si fra om problemene og utfordringene dere opplever. Men ikke tro på de politikerne som sier at elever og lærere i osloskolen plutselig har blitt mye dårligere. Dere vet bedre. Det viser også resultatene.

Jeg er utrolig stolt av innsatsen dere har gjort i et helt ekstremt krevende år. Jeg håper at når vi går inn i det nye året, så kan vi politikere fra alle partier legge den enkle retorikken til side, og jobbe sammen mot det målet vi alle er enige om: Å gi alle elever mulighet til å lære, lykkes og trives.

Powered by Labrador CMS