DEBATT

Elevene bør få velge sitt eget fagnivå fra femte klasse, mener skribenten.
Elevene bør få velge sitt eget fagnivå fra femte klasse, mener skribenten.

– Elevene bør få velge nivå fra 5. klasse

Nivåvalg handler om tilpasset undervisning og en tilrettelagt skole. En slik ordning er vi elever tjent med!

Publisert

De siste årene har det dukket opp flere urovekkende resultater i osloskolen under det rødgrønne byrådets ledelse. Kartleggingsprøver i fjor viste at elever i 5.klasse går tilbake i engelsk, lesing og regning. I tillegg er én av fem elever i Oslo-skolen under kritisk grense i regning.

Osloskolen skal være en skole som tilpasser seg elevene – ikke omvendt. De rødgrønnes mangelfulle håndtering bør føre til nye tiltak, hvor vi elever ender opp med en skole tilpasset oss.

Ingen elever er like

I osloskolen kan en finne mange forskjellige elever. For eksempel de som ønsker at undervisningen skal gå fortere, de som vil at undervisningen skal gå saktere, de som lærer best ved tavleundervisning og de som vil lese i læreboken selv.

Det er en selvfølge at vi elever er forskjellige og lærer på forskjellige måter, men da må skolen legge mer til rette for det.

Nivåvalg bra for elevene

Med nivåvalg fra 5. klasse kan vi elever selv få velge det nivået som passer best for vår egen utvikling. Det kan føre til at elever som synes undervisningen går for fort kan få undervisning tilpasset sitt eget nivå og tempo. Det kan føre til at elever som trenger mer utfordringer ikke blir demotivert av at timene går for sakte.

En NTNU-studie har allerede vist at nivåvalg i matematikk og naturfag gir positiv uttelling. Her hadde både de sterkeste og svakeste elevene positive opplevelser med nivåinndeling.

Når politikerne viser at deres tiltak i skolen ikke nødvendigvis fungerer, bør løsningen være å gi oss elever mer kontroll over vår egen skolehverdag. Nivåvalg handler om tilpasset undervisning og en tilrettelagt skole. En slik ordning er vi elever tjent med!

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS