DEBATT

13 fagforeninger varsler nå om konsekvensene av innsparingene i Oslos bydeler.
13 fagforeninger varsler nå om konsekvensene av innsparingene i Oslos bydeler.

Til bystyret og byrådet, fra 13 fagforeninger: Julekort for en fullfinansiert hverdag

13 av fagforeningene i Oslo kommune har gått sammen om et julekort til byrådet og bystyret hvor de peker på at det mangler penger. Bydelene i Oslo ikke har nok penger til å levere gode tjenester, påpeker de.

Signert av:

Utdanningsforbundet, Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet Oslo, Ergoterapeutene, Fellesorganisasjonen, Norsk fysioterapiforbund, Bibliotekarforbundet, Forskerforbundet, Akademikerforbundet, Delta, Skolelederforbundet, Creo og Skolenes Landsforbund.

Vi er fortsatt i en smittesituasjon som bidrar til økt sykefravær og slitasje på personalet over tid. Dette preger hverdagen ute på tjenestestedene.

Settes det ikke inn vikarer, øker slitasjen på allerede slitne ansatte, noe som igjen fører til økt sykefravær og dårligere tilbud til dem som trenger tjenestene. Vi vet at hovedårsaken til at det ikke settes inn vikarer, er at det mangler penger.

Kunne hatt 367 millioner mer

Siden 2011 har bydelene bare fått kompensasjon for bare 80 prosent av befolkningsveksten. Hvis dette «skjulte» kuttet ikke hadde blitt gjennomført de siste ti årene, hadde bydelene fått 367 millioner mer i 2022 enn det som nå er foreslått.

Dette er penger som kunne gitt mange faste stillinger.

Powered by Labrador CMS