DEBATT

– Det finnes ikke èn grunn som er god nok til å sette barn hjemme med store mengder arbeid etter en lang skoledag.
– Det finnes ikke èn grunn som er god nok til å sette barn hjemme med store mengder arbeid etter en lang skoledag.

– Elever på leksefrie skoler opplever mindre stress og mer mestringsfølelse. Gjør Oslo-skolen leksefri!

– Jeg ønsker meg en skole for alle elever. Uansett hvem du er og hva slags utdanningsnivå foreldrene dine har, så skal alle ha like gode muligheter til å lykkes på skolen. Jeg tror rett og slett ikke barn har godt av å bruke timesvis av fritiden sin på hjemmelekser.

Publisert

Lekser reproduserer sosiale forskjeller, bidrar til økt press og stress i skolen og er til hinder for barns rett til fritid og lek. Det finnes ikke èn grunn som er god nok til å sette barn hjemme med store mengder arbeid etter en lang skoledag. Oslo-skolen bør gjøres leksefri!

På landsbasis har om lag 150 norske skoler valgt å droppe hjemmeleksene. En av disse er Ramberg skole i Moss. Denne skolen har hatt leksefri siden 2018.

Erfaringene og resultatene har vært svært positive, blant annet fordi leksefri frigjorde mye undervisningstid. Lærerne slapp å forberede lekser og å gjennomgå dem i fellesskap i timen.

Tilbakemeldingene fra leksefrie skoler er overveldende positive – både fra lærere, foreldre og elever. Dette stemmer også godt overens med den tilgjengelige forskningen på feltet: lekser har null effekt på barnetrinnet og tilnærmet ingen på ungdomstrinnet.

Når elever på leksefrie skoler også opplever mindre stress og mer mestringsfølelse er vi nødt til å endre kurs.

Utdatert ordning

Hjemmelekser er en utdatert ordning. I sin tid ble de innført som «vikar» for lærerne som reiste fra bygd til bygd og ga undervisning og lekser til neste gang de kom på besøk. Slik fungerer heldigvis ikke den norske skolen i dag.

Når lærere er til stede og daglig engasjert i hver enkelte elevs læring, eksisterer selvsagt ikke det samme behovet for hjemmelekser.

Det er vanskelig å forstå hvorfor flere av Oslo bystyres politikere vil tviholde på en utdatert ordning som ikke fungerer. Blant annet jobber Høyre på nasjonalt plan aktivt for å lovfeste lærernes rett til å gi elevene lekser. Og Oslo Høyre skriver på sine sider at de vil jobbe for å «beholde lekser, eksamen og karakterer i skolen». Hvorfor lytter de ikke til forskningen?

Skolen skal være for alle

Jeg ønsker meg en skole for alle elever. Uansett hvem du er og hva slags utdanningsnivå foreldrene dine har, så skal alle ha like gode muligheter til å lykkes på skolen. Da mener jeg det er fornuftig å jobbe for at så mye som mulig av læringen skjer på skolen. Jeg tror rett og slett ikke barn har godt av å bruke timesvis av fritiden sin på hjemmelekser.

Dersom Partiet Sentrum blir valgt inn i bystyret kommer vi til å jobbe for å gjøre Oslo-skolen leksefri. Vi stoler på forskningen og mener det vil være til det beste både for barna, lærerne og foreldrene. Fremtidens skole er leksefri, det burde også Oslo innse!

Powered by Labrador CMS