Jordmor
Også menn kan være jordmødre. Foto: Karen Beate Nøsterud / Norden.org

– Oslo mangler 50 jordmorstillinger. Det er alvorlig

I perioden Høyre styrte, fra 2004-2015, sto antallet jordmødre på stedet hvil. Men nå blir det flere jordmødre. Til høsten får vi på plass åtte nye stillinger.

Inga Marte Thorkildsen
Inga Marte Thorkildsen er byråd for oppvekst og kunnskap og medlem av SV.

James Stove Lorentzen (H) og jeg deler et felles engasjement for flere jordmødre i Oslo, og det er bra at han har løftet dette spørsmålet inn i helse- og sosialkomiteen på Rådhuset.

Men jeg hadde nok også håpet på et par heiarop fra Stove Lorentzens side, framfor en smålig krangel om hvem som har æren for at byrådet har gjort det Stove Lorentzen nå, i opposisjon, ber om; nemlig å øke antallet jordmorstillinger.

Tallene taler nemlig sitt tydelige språk: Antall jordmødre sto på stedet hvil fra 2004-2015, mens Høyre styrte. Imidlertid fikk jordmordekningen et betydelig løft på over 30 prosent fra 2016 til 2017, under oss rødgrønne. I tillegg får vi på plass ytterligere åtte stillinger nå til høsten.

Det er alvorlig

Det er vel og bra med merknader i Høyres alternative budsjetter, men det som teller er tross alt at vi bevilger penger når vi har makten og muligheten til å påvirke.

Byrådet har nylig gjennomført den første kartleggingen av jordmorsituasjonen i alle bydelene i Oslo. Tallene vi har funnet, viser at vi mangler 50 jordmorstillinger. Det er alvorlig.

Mangelen på jordmødre skyldes nok en kombinasjon av flere ting, som mange år med rammekutt i bydelsøkonomien under det Høyre-ledede byrådet, nedprioritering av jordmortjenesten, og det at stadig mer av barsel- og svangerskapsomsorgen har blitt overført til kommunene, uten at kommunene har fått tilført tilstrekkelig med midler fra staten. Og dette er ikke bare et osloproblem – det mangler jordmødre over hele landet.

Nasjonalt problem

Under det rødgrønne byrådet har vi styrket bydelsøkonomien med over 1,2 milliarder kroner, fordi vi har innført en nøktern og rettferdig eiendomsskatt som gjør det mulig å styrke velferden.

Samtidig er det åpenbart at vi ikke vil klare å satse så mye på jordmødre som oversikten vår viser behov for, uten at vi får friske midler fra staten.

Det er også et nasjonalt ansvar å sikre at kommunene faktisk er i stand til å sørge for en god nok jordmordekning, spesielt siden man samtidig reduserer liggetiden på sykehusene. Jeg håper at Lorentzen kan ta en prat med sine partifeller i regjerings-Høyre om dette, slik at vi kan fortsette å kjempe sammen for at alle kvinner får en trygg og god barsel- og svangerskapsomsorg.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer