Sier foreløpig nei til ferdigstillelse av Fornebubanen: — Jeg mener staten må vise større forståelse og fleksibilitet for storbyens behov, sier Raymond Johansen (Ap).
Sier foreløpig nei til ferdigstillelse av Fornebubanen: — Jeg mener staten må vise større forståelse og fleksibilitet for storbyens behov, sier Raymond Johansen (Ap).

Oslo Ap sier foreløpig nei til Fornebubanen: - Oslo bærer for mye økonomisk ansvar, sier Raymond Johansen

— Oslo Ap kan ikke støtte bygging av Fornebubanen uten at en rekke krav innfris. Oslo bærer for mye av det økonomiske ansvaret og det må fordeles mer rettferdig, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Publisert

Milliardoverskridelser på milliardoverskridelser i den anslåtte sluttprisen for Fornebubanen er blitt for mye til at Oslo Ap kan si ja til ferdigstillelse..

Partiet mener Oslo kommune ikke kan bære det tyngste økonomiske ansvaret for T-bane fra Fornebu til Majorstua. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) krever at staten og nabofylket Viken bidrar med mer penger til Fornebubanen.

Kinkig politisk situasjon for rødgrønt byråd

Johansen peker også på at Oslo-regionen de neste ti årene står overfor en alvorlig trafikal situasjon.

— Om kort tid vil Ring 1 stenges på grunn av bygging av det nye regjeringskvartalet. Det foreligger ingen klar plan for stengingsperioden. Mye trafikk vil gå i våre bygater, sier Johansen.

Dermed har det oppstått en kinkig politisk situasjon i Oslos rødgrønne byråd - MDG mener Fornebubanen skal bygges ut, mens Ap og SV sier stopp hvis ikke staten og Viken bidrar med mer penger til gigantprosjektet.

Det Raymond Johansen egentlig sier er at Oslo Ap er for Fornebubanen. Men bare hvis regjeringen, Stortinget og nabofylket Viken betaler en større del av regningen.

Oslo Ap stiller seks konkrete krav

I dag står Oslo for 53 prosent av kostnadene. Det krever Oslo Ap at reduseres. Samt at en mindre andel av bompengene fra Oslo brukes på å ferdigstille Fornebubanen.

Gruppeleder for Ap i bystyret, Andreas Halse, la frem seks konkrete krav for at de skal støtte ferdistillelse av Fornebubanen.
Gruppeleder for Ap i bystyret, Andreas Halse, la frem seks konkrete krav for at de skal støtte ferdistillelse av Fornebubanen.

Helt konkret fremmer Oslo Arbeiderparti seks krav som må innfris dersom fylkespartiet skal gå inn for bygging av T-bane mellom Majorstua og Fornebu:

  • Utbyggere må bidra mer. Det er store grunneiere og utbyggere som tjener mye, og kan bidra med mer, mener Ap.
  • Fordelingen av utbyggerinntektene må komme både Oslo og Viken til gode.
  • Viken må ta et klart større ansvar for fremtidige kostnadsøkninger, utover den prisen som nå er kjent. Risikoen for prisøkninger kan ikke legges på Oslo øst og sør.
  • Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidrag kommer inn og passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig.
  • Økt kapasitet på Grorudbanen, gjennom ombyggingen av Majorstua-stasjon, må realiseres innenfor Oslopakke 3-budsjettet.

— Staten må vise forståelse og fleksibilitet

I tillegg påpeker Johansen at store byutviklingsprosjekter, som for eksempel Hovinbyen, krever enorme kommunale investeringer.

Og byrådslederen mener dermed at Oslo kommune rett og slett ikke har penger til å også betale for Fornebubanen, som nå har en foreløpig sluttsum på over 24 milliarder kroner.

— Jeg mener staten må vise større forståelse og fleksibilitet for storbyens behov. Storbyregioner som Oslo er i vekst og trafikken fra denne veksten må løses på bane, ikke på vei. Det vil ikke Oslo tåle, sier Johansen.

— Må ivareta hele Oslos befolkning

— Både Ap/Sp-regjeringen og den forrige borgerlige regjeringen har forpliktet seg til å nå klimamålene i Paris-avtalen. Dette er mål som ikke nås dersom biltrafikken ikke reduseres, sier byrådslederen.

— Fornebubanen er et enormt prosjekt som har vokst fra 4,5 milliarder kroner til 26,4 milliarder kroner. Og dette e ret bra prosjekt, ingen er uenig i det, sier Johansen.

--Men konsekvensene av prosjektet er svært store for Oslo. Derfor har vi forventninger og krav til Viken og Bærum som vi må jobbe videre med. Vi ønsker en enighet med Viken, og vi ønsker å bygge denne banen.

— Men vi må gjøre det vi mener er nødvendig for å ivareta hele Oslos befolkning, sier Johansen.

Powered by Labrador CMS