Det er i aldersgruppen 30-34 år at antall uføre har økt mest, med en prosentvis økning på 9,3 prosent, viser nye tall fra Nav.
Det er i aldersgruppen 30-34 år at antall uføre har økt mest, med en prosentvis økning på 9,3 prosent, viser nye tall fra Nav.

Nye Nav-tall: Økning i antall uføre i Oslo. Andelen er høyest i bydel Grorud og lavest i bydel Vestre Aker

— Vi har over flere år sett en trend i hovedstaden med en jevn økning i antall uføre. Siden koronapandemien inntraff vinteren 2020, har denne økningen vært noe lavere enn tidligere, sier Thone Nordlund, fungerende direktør i Nav Oslo.

Publisert

— Vi regner med at antallet nye mottakere av uføretrygd vil kunne øke utover i 2022 når flere avslutter sin periode med arbeidsavklaringspenger, sier Oslos fungerende Nav-direktør Thone Nordlund.

Lavere andel enn landsgjennomsnittet

Oversikt over den prosentvise andelen uføre i Oslo, med hensyn til bydel, kjønn og alder.
Oversikt over den prosentvise andelen uføre i Oslo, med hensyn til bydel, kjønn og alder.

Mot slutten av desember 2021 var andelen uføretrygdede i befolkningen mellom 18 og 67 år 7 prosent for kvinner og 5,4 prosent for menn. I antall utgjør dette 16.892 kvinner og 13.374 menn.

Dersom man sammenligner tallene med fjerde kvartal i 2020, har menn hatt en noe høyere økning enn kvinner. Forskjellen er på henholdsvis 1,2 prosent (164 personer) og 0,8 prosent (137 personer).

Andelen uføre i befolkningen øker med alderen. Tall for fjerde kvartal i fjor viser at det særlig er i aldersgruppene over 60 år at det er høyest andel uføretrygdede i Oslo.

Ved utgangen av desember 2021 var andelen uføretrygdede i aldersgruppene 60-64 år og 65-67 år på henholdsvis 20,9 prosent og 24,7 prosent.

Sammenlignet med samme periode året før, er det i aldersgruppen 30-34 år at antall uføre har økt mest, med en prosentvis økning på 9,3 prosent (tilsvarende 118 personer).

Andelen uføre i denne aldersgruppen er likevel forholdsvis lav med en uføreandel på 1,8 prosent.

Nedgang i antall nye uføre i 2021

I løpet av hele 2021 fikk Oslo 2.731 nye mottakere av uføretrygd. Til sammenligning var det året før 3.724 nye personer. Det gir en nedgang i 2021 på 27 prosent, tilsvarende 993 personer.

Av de nye mottakerne av uføretrygd i 2021, var 1.497 kvinner og 1.234 menn. Det betyr en nedgang på 552 kvinner og 441 menn.

I hele 2021 er det aldersgruppen 50-54 år som hadde flest nye mottakere av uføretrygd, med 414 personer. Deretter følger aldersgruppene 55-59 år og 60-64 år, begge med 406 nye uføretrygdede.

Færrest nye mottakere gjennom året hadde aldersgruppen under 20 år. I alt var det 64 nye personer.

Powered by Labrador CMS