Adam Elmkhantar, Muhammed Makalo og Dinia Aalili ser alle flere fordeler med å jobbe systematisk med matematikk.
Adam Elmkhantar, Muhammed Makalo og Dinia Aalili ser alle flere fordeler med å jobbe systematisk med matematikk.

Hver lørdag tilbys tiendeklassingene ved Apalløkka skole på Ammerud ekstraundervisning i matematikk. Det er faglig, hyggelig og sosialt

— Det er fint at vi er mange som er på kurset og at det er flere som synes matte er litt vanskelig. Da er det ingen "skam" å være med, sier Dinia (15).

Publisert

10. klassinger ved Apalløkka skole har de seneste fem årene hatt et tilbud om ekstraundervisning i matematikk på lørdager. Imidlertid har det begrenset seg til vårparten og andre del av semesteret.

I år stiller det seg annerledes. Undervisningen begynte allerede i uke fem, og den kommer til å fortsette ut skoleåret.

— Vi ser at det er hensiktsmessig at elevene har flere og lengre økter med fokus på ett fag, sier rektor Elisabeth Dullum.

Jobber forberedende

Dullum forteller at det er flere grunner til at ekstratilbudet har kommet til. I all hovedsak handler det om at skolen er ambisiøs på elevenes vegne og ønsker at de skal være best mulig rustet ved overgangen til videregående skole.

— Vi ser at elever som jobber målbevisst og intensivt med faget har en særdeles god progresjon i løpet av relativt kort tid. Det er en kjent sak at matematikk er et fag mange strever med på videregående skole. Motivasjonen til elevene øker også jevnt og trutt gjennom ungdomsskolen, og vi ser at mange virkelig ønsker å forbedre og utvikle sin kompetanse og ferdigheter i faget.

Rektoren fremhever også at tilbudet i stor grad kompenserer for ettervirkningene av koronapandemien. Digital hjemmeskole har i perioder vært krevende for mange elever.

To hardtarbeidende elever som deltar på ekstraundervisningen i matematikk.
To hardtarbeidende elever som deltar på ekstraundervisningen i matematikk.

Undervisningen er tilpasset for alle elever, uavhengig av årsaken til deltakelsen. I tillegg til matematikklærerne ved skolen, bistår også eldre ungdom som går på videregående skole og universitetet i undervisningen.

— Noen har akademisk arbeid som hovedinteresse og koser seg med faglige utfordringer sammen med sine medelever. Andre kan oppleve at matematikk har vært utfordrende gjennom hele skoleløpet, men ser at hardt arbeid i et sosialt fellesskap gir resultater. Elevene kjenner godt sin egen kompetanse, og de jobber med oppgaver og temaer på hvert sitt nivå, sier Dullum.

En typisk lørdag består av at noen elever sitter og jobber tett sammen med lærerne, mens andre sitter og jobber sammen i gruppe eller læringspar med egne oppgaver. Ifølge Dullum var det forrige lørdag 50 elever, på skolen fra klokka 10 til 14, som jobbet sammen med seks voksne. Hun understreker viktigheten av gode relasjoner mellom elever og de voksne.

Faglig, hyggelig og sosialt

Adam Elmkhantar, Muhammed Makalo og Dinia Aalili er tre femtenåringer som benytter seg av ekstraundervisningen. De er samstemte i at det er hyggelig og sosialt, og de er fornøyde med at det serveres pizza og litt kjeks.

Elmkhantar er bevisst verdien av tilbudet. Ikke minst setter han pris på det sosiale aspektet.

— Jeg trenger å øve mer og få hjelp med å luke bort småfeil jeg gjør. Hardt arbeid nytter. Jeg liker veldig godt at det er ulike grupper, og at det er mange voksne som er tilgjengelige for hjelp. Det er også veldig bra at det er mange som er med. Det gjør det sosialt. Jeg opplever at det er god kjemi med lærerne, og jeg synes det er veldig positivt at det også er yngre lærere/voksne som er med.

Makalo påpeker at han synes matematikk er vanskelig. Da hjelper det å møte på forståelse.

— Jeg tenker at det er lurt og viktig å jobbe mer med faget, for å lære mer og mestre faget bedre. Jeg liker også at det er flere nivåinndelte grupper, og jeg opplever at lærerne forstår godt hva jeg trenger hjelp med, spesielt de yngre fra videregående.

At man er flere som er sammen om å oppleve de samme utfordringene, synes Aalili er viktig. I tillegg trekker hun frem de varierte arbeidsmetodene.

— Jeg synes matte er litt vanskelig, og det gjør at det er fint å jobbe mer med faget. Det er fint at vi er mange som er på kurset og at det er flere som synes matte er litt vanskelig. Da er det ingen "skam" å være med. Jeg liker best at det er forskjellige grupper med nivåinndeling. Én gruppe med selvstendig arbeid, én med fokus på det grunnleggende og én som handler om det litt mer avanserte.

Powered by Labrador CMS