DEBATT

Knivstikkingen fant sted utenfor en storkiosk i Brugata, et område hvor det ofte oppholder seg mange narkomane og hvor det foregår narkotikaomsetning.
Knivstikkingen fant sted utenfor en storkiosk i Brugata, et område hvor det ofte oppholder seg mange narkomane og hvor det foregår narkotikaomsetning.

– Straff rammer skjevt sosialt. Derfor trenger østkanten en rusreform

Jeg er selv fra Groruddalen, og jeg må ikke tenke meg om mange ganger før jeg kommer frem til at de mest sårbare her i dalen ikke trenger å bli kjeppjaga, men heller hjelp til å komme seg på beina.

Publisert

Øst i Oslo finner man bydeler med lav levealder, små inntekter og høyere arbeidsledighet. At dette skaper forutsetninger for kriminalitet klarer nok de fleste å forstå, uten å måtte ha en mastergrad i sosiologi.

Dette sosiale skillet i Oslo er det ganske mange som vet om. Men visste du at det fantes enda et geografisk skille i Oslo?

I Oslos vestlige bydeler er bruken av rusmidler langt mer utbredt enn i øst. Når man da ser på statistikken over hvor man finner straffesakene som omhandler rus, så er det et parallelt skille. Selv med høyere bruk i bydeler i vest er politiets innsats mer fokusert mot østlige bydeler. Dette forteller oss hvo nært ruspolitikken henger sammen med den øvrige sosialpolitikken.

Rusreformen hindrer ikke politiet

I debatten rundt rusreformen er det mange usannheter og misforståelser. Noen tar til orde for at vi ikke kan bevege oss vekk fra straff som virkemiddel.

Dette brukes ofte som et argument for å spre feilinformasjon om at politiet mister alle sine virkemidler. Mens sannheten er at rusreformen i liten grad vil påvirke det viktige arbeidet politiet gjør mot rus i kriminelle miljøer.

Folk trenger helsehjelp

Politiet vil ha de samme mulighetene til å ransake og etterforske. Samtidig vil vi kunne gi folk som er rusavhengige det behovet de har for helsehjelp. For dem som er rusbrukere i bydeler øst i Oslo, som tidligere ville fått en straffesak mot seg for avhengigheten sin, vil heller nå få helsehjelpen som trengs.

Jeg er selv fra Groruddalen, og jeg må ikke tenke meg om mange ganger før jeg kommer frem til at de mest sårbare her i dalen ikke trenger å bli kjeppjaga, men heller hjelp til å komme seg opp på beina. De trenger helsehjelp, og en mulighet til å komme seg inn i arbeidslivet. Fakta viser at straff treffer sosialt skjevt, derfor trenger østkanten rusreformen!

Powered by Labrador CMS