DEBATT

Både #metoo-bevegelsen, grensesetting og seksuell trakassering er temaer osloskolen legger alt for lite vekt på, mener skribentene.
Både #metoo-bevegelsen, grensesetting og seksuell trakassering er temaer osloskolen legger alt for lite vekt på, mener skribentene.

– Vi må lære mer om seksuell trakassering i osloskolen

Mange vet ikke hva definisjonen på seksuell trakassering er, og få tør å si ifra når de opplever noe ubehagelig i skolehverdagen. Det må vi gjøre noe med.

Publisert

Ung i Oslo-undersøkelsen 2021 viser at 1 av 4 jenter har blitt kalt seksuelt ladede skjellsord det siste året. I tillegg har 30 prosent av jenter og 15 prosent av gutter opplevd en form for seksuell trakassering. Likevel har vi ikke en ordning for hvordan skolen skal håndtere slike hendelser. Det er virkelig på tide at vi setter mer fokus på grensesetting i skolen og jobber for å forebygge seksuell trakassering.

Å oppleve ulike former for seksuell trakassering er dessverre ikke uvanlig i ungdommers skolehverdag. Alle elever har rett til et trygt læringsmiljø, noe opplæringsloven slår fast. Det verste er at dette har blitt en del av hverdagen til mange unge. Flere lærere legger verken merke til at det skjer eller klarer å håndtere hendelsene. For oss elever kan det være vanskelig å si ifra om hva som ikke er greit.

Vil lære om grensesetting

Metoo startet som en kampanje i sosiale medier i 2017. Kvinner som hadde opplevd ulike former for overgrep og seksuell trakassering delte historiene sine og brukte emneknaggen #metoo. Kampanjen spredde seg raskt, men den nådde dessverre ikke like bredt ut i skolene.

Ungdommer blir stadig eksponert for musikk, film og media der #metoo-bevegelsens budskap dessverre ikke er synlig nok. Når kvinner generelt i alle deler av samfunnet føler på det samme, er det hensiktsmessig å lære mer om grensesetting.

Vi trenger fagfornyelse

Mange vet ikke hva definisjonen på seksuell trakassering er, og få tør å si ifra når de opplever noe ubehagelig. Det må vi gjøre noe med. Derfor må lærerne i Oslo sikres tilstrekkelig kompetanse til å identifisere seksuell trakassering og følge opp dersom det oppstår. De må sikres kompetanse innenfor grensesetting, hendelser og problemløsning. Fagfornyelsen i tema “livsmestring og folkehelse” må omhandle seksuell trakassering og grensesetting i større grad enn det den gjør nå.

Vi kan ikke ha en skole hvor elever mistrives og føler seg utrygge. Når så mange unge føler på seksuell trakassering, er det åpenbart at vi trenger en bedre ordning. Både #metoo-bevegelsen, grensesetting og seksuell trakassering er temaer osloskolen legger alt for lite vekt på. Vi trenger et kunnskapsløft innenfor grensesetting nå!

Powered by Labrador CMS