DEBATT

Elever på videregående skole. Tenåringer.Lærer og elev i klasserom. Undervisning. Lærer skriver på tavlen. Ung jente og gutt med PC.Foto: Thomas Brun / NTB
— Resultatfokuset i den borgerlige Osloskolen gjorde at alt for mye tid i klasserommet gikk til prøver, på bekostning av tid til læringsglede og mestring. mener Jack Schønberg i Oslo SU.

- For mye står på spill til å la Høyre overta Osloskolen igjen

— Høyresiden styrte Osloskolen i 18 år. I løpet av de årene ble skolehverdagen i Osloskolen stadig mer preget av pugging og testing.Med SV bak rattet i Osloskolen har skolehverdagen blitt bedre.

Publisert

Jeg er stolt over at SV kan gå til valg på en styrket Osloskole. Martha Solberg og Unge Høyre derimot sier seg uenig med dette i sitt debattinnlegg i VårtOslo forrige uke.

Hun angriper det rød-grønne byrådets Osloskolen for å svikte elevene ved å ikke ha nok tester og ved å kutte i skolenes budsjetter. Mye av denne vrangforestilling høyresiden har om Osloskolen stemmer ikke, snarere tvert imot!

Høyresiden styrte Osloskolen i 18 år. I løpet av de årene ble skolehverdagen i Osloskolen stadig mer preget av pugging og testing.

— Med SV er skolehverdagen blitt bedre

Resultatfokuset i den borgerlige Osloskolen gjorde at alt for mye tid i klasserommet gikk til prøver, på bekostning av tid til læringsglede og mestring.

Da vi SV vant valget i 2015 og var med på å danne et historisk rød-grønt byråd så hadde vi et tydelig mål om hvordan Osloskolen skulle se ut. Det skulle bli mindre press på elevene, yrkesfagene og den praktiske undervisningen skulle styrkes og Osloskolen skulle bidra til å utjevne de sosiale forskjellene i byen.

Med SV bak rattet i Osloskolen har skolehverdagen blitt bedre. Vi har gjennomgående redusert antallet Osloprøver, og sikret at det fagfolkene som sitter tettest opp mot elevene som skal vurdere behovene hver enkelt eleve trenger.

— En gris blir ikke feitere av å bli veid ofte

Dette betyr også at det er et mindre press på elevene i hverdagen, sånn at barn skal få være barn. Høyres testmani er bevis på deres virkelighetsfjerne tro på at om vi bare tester nok så kan vi fikse elevenes behov.

Det stemmer rett og slett ikke at ved å teste mer fører til bedre resultater, en gris blir ikke noe feitere av at du veier den ofterer.

Elever lærer forskjellig. Vi vet at en skoledag der man sitter foran en pult dagen lang, fem dager i uken ikke er tilpasset alle. Derfor har vi også sikret at flere tar yrkesfag og at mer av undervisningen skal skje praktisk.

Det jeg er stoltest av, som sosialist, i Osloskolen er at vi tar den i bruk for å utjevne de sosiale forskjellene.

— Vi kan ikke la Høyre svikte elevene

Fordi vi vet at det er en drastisk forskjell på forutsetningene du har som elev om du har foreldre som har høyere utdanning eller om foreldrene dine er flyktninger som ikke snakker norsk. Osloskolen skal være for alle, og den skal sikre at alle er rustet for voksenlivet, enten det skulle være snekker eller professor.

Vi har ikke bare gjennomført disse tiltakene i et blindt ideologisk iver, disse tiltakene har gitt gode resultater.

Enda flere gjennomfører videregående, enda flere velger yrkesfag og karakterene på ungdomsskolen har gått opp imens vi har styrt byen. Vi kan ikke la Høyre svikte elevene som de gjorde for 8 år siden.

Powered by Labrador CMS