DEBATT

Leder av Oslo Sp, Bjørg Sandkjær (til v.) og Sp-leder Trygve Slagsvold (til h.) lanserte tidligere Ap-politiker Jan Bøhler som Senterpartiets listetopp i hovedstaden ved stortingsvalget neste høst.
Leder av Oslo Sp, Bjørg Sandkjær (til v.) og Sp-leder Trygve Slagsvold (til h.) lanserte tidligere Ap-politiker Jan Bøhler som Senterpartiets listetopp i hovedstaden ved stortingsvalget neste høst.

- Senterpartiet tror ikke på Oslo

Senterpartiet la frem sitt forslag til partiprogram den 8. oktober med slagordet «Vi tror på hele Norge». Senterpartiets retorikk de siste årene har vært tuftet på å skape motsetninger mellom by og land.

Publisert

Det er en retorikk som hverken gagner byene eller distriktene.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad la frem partiets program for neste stortingsperiode med stolthet og glede. Senterpartiets virkelige syn på Oslo ble for alvor avslørt da Arnstad i 2013 offentlig meddelte «fuck Oslo» på Twitter.

Senterpartiet i regjering nedprioriterte Oslo og de andre byene. I deres nye forslag til partiprogram foreslår Senterpartiet å «ha større inntektsutjevning mellom landets kommuner». Det betyr i prinsippet at de vil ha større overføringer fra byene og til distriktskommunene.

— Høyre er garantist for fritt skolevalg

I tillegg vil de avskaffe fritt skolevalg som gir elevene i Oslo muligheten til å velge videregående skole selv. Det er få elever i Oslo som ønsker å ha et annet inntakssystem. Det eneste elevene selv har innflytelse over og kan påvirke, er hvilke karakterer de oppnår. Hva de ønsker å bytte ut fritt skolevalg med, gjenstår å se. Høyre er garantisten for fritt skolevalg i Oslo.

Skjermdump av Marit Arnstads twittermelding i 2013.
Skjermdump av Marit Arnstads twittermelding i 2013.

— Hverken bra for distriktene eller byene

Regjeringens nye statsbudsjett satser på byene og distriktene. Det er ingen motsetninger selv om Senterpartiet bygger sin retorikk og politikk på det. Vi skal skape arbeidsplasser i hele landet, bygge vei og jernbane i hele landet og elevene skal gå på en skole som gir barn og unge muligheter for livet.

Senterpartiets politikk er hverken bra for distriktene eller byene. Deres Oslo-politikk blir ikke bedre av å ha fått en ny rollefigur for Groruddalen. De svikter på politiske løsninger for fremtiden.