Kulturetaten har funnet ut at AUF har fått driftstilskudd or medlemmer som ikke utløser støtte.
Kulturetaten har funnet ut at AUF har fått driftstilskudd or medlemmer som ikke utløser støtte.

AUF fikk driftstilskudd for medlemmer som ikke utløser støtte. Tross tett kontakt med etaten som deler ut pengene

AUF i Oslo fikk nesten 1,5 millioner i støtte på feil grunnlag. Det har Kulturetaten i Oslo kommune funnet ut etter en gjennomgang av lokallagets tilskudd fra 2017 til 2020. Kulturetaten innrømmer regnefeil.

Publisert

AUF i Oslo har levert medlemstall som inkluderer medlemmer som bare hadde betalt ti kroner for å bli med. Det er 40 kroner under kravet om at et fullt medlemskap krever en kontingent på minst 50 kroner, skriver VG.

Organisasjonene kan kun få støtte for «tellende medlemmer», som må oppfylle to viktige krav. De må ha betalt minst 50 kroner i årskontingent og de må være under 26 år gamle.

VGs avsløring utløste undersøkelse

— Vi har konkludert med at AUF ikke oppfylte forskriftenes vilkår for å få tildelt driftstilskudd, og skulle ikke ha fått innvilget tilskuddene de har fått, skriver Stein Slyngstad, direktør i Kulturetaten i en e-post, opplyser VG.

AUF har fått nesten 1,5 millioner kroner på feil grunnlag. AUF har også levert uriktige tall, ifølge Slyngstad.

I midten av januar startet Kulturetaten en gjennomgang av milliontilskudd til AUF. Det var VGs avsløring av hvordan over halvparten av medlemmene i ungdomspartiet bare hadde betalt ti kroner for å bli med, som utløste gjennomgangen.

Ikke nok medlemmer under 26 år

For å få tilskudd fra Oslo kommune, må de tellende medlemmene utgjøre minst 60 prosent av medlemsmassen. Det har ikke AUF hatt:

— Organisasjonen har ikke hatt 60 prosent medlemmer som er under 26 år og som betaler minimum 50 kroner i medlemsavgift, slik regelverket krever, skriver Slyngstad til VG.

Leder i Oslo AUF, Varin Hiwa, sier til NTB at organisasjonen har handlet i god tro og hele veien hatt tett kontakt med saksbehandlere i etaten om hvordan forskriften om støtte skal forstås.

— Vi har trodd og argumentert for at vi bør få støtte også for 10-kronersmedlemmene, og etaten har også innvilget oss dette, sier Hiwa.

Kulturetaten har gjort regnefeil

Kulturetaten har gjennomgått tilskuddene AUF i Oslo har fått etter den nye forskriften trådte i kraft, altså tilskudd gitt i perioden 2017–2020. Gjennomgangen viser at tallgrunnlaget dels har inneholdt feil, dels har vært delvis motstridende.

– Dette har forvansket Kulturetatens søknadsbehandling. Ikke desto mindre har Kulturetaten ansvaret for feilen som har blitt gjort, og det beklager vi. Vi har gjort regnefeil, sier han.

Powered by Labrador CMS